otwórz widżet facebooka

Azbest 2023

 

POWIAT JAROCIŃSKI

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE

pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z terenu powiatu jarocińskiego”

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

  

_________________________________________________________________________
 

"Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego"


Powiat Jarociński pozyskał 84 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2023 r.

 

Realizacja zadania pozwoli na usunięcie z terenu powiatu jarocińskiego ok. 200 Mg azbestu i będzie miała wpływ na zmniejszenie oddziaływania odpadów azbestowych na środowisko.   

 

×