« powrót 06 kwietnia 2018

BŁĘDY ZOSTAŁY NAPRAWIONE

BŁĘDY ZOSTAŁY NAPRAWIONE photo

Rozbudowa szpitala w Jarocinie trwa, prace przebiegają zgodnie z planem. Jednak firma budowlana musiała zmierzyć się z pewnymi trudnościami związanymi z pierwotnym projektem, który powstał w 2011 roku za kadencji poprzedniego zarządu placówki. Konieczne okazało się wprowadzenie pewnych zmian, dzięki którym usunięto błędy i możliwe było rozpoczęcie rozbudowy.

Przystąpienie  do rozbudowy i przebudowy szpitala zgodnie z wytycznymi błędnego projektu mogłoby się wiązać z poważnymi konsekwencjami dla obiektu i przebywających w nim ludzi. Po analizie projektu wyeliminowano wszystkie niedopatrzenia. Jednym z poważniejszych problemów okazał się brak niektórych obliczeń dotyczące konstrukcji żelbetowych, które zawierał oryginalny projekt z 2011 roku.

"Okazało się, że parametry zaprojektowanego przyłącza C.O. w powiązaniu ze znacznym zużyciem rur zasilających szpital nie gwarantowały zapewnienia wystarczającej ilości ciepła do ogrzewania zaprojektowanych pomieszczeń. Trzeba było więc to przeprojektować i zrobić tak, aby nie dopuścić do sytuacji, w której zimą pojawi się problem z ogrzewaniem w nowej części".  – wyjaśnia Leszek Mazurek, prezes szpitala.

Błędy w projekcie dotyczyły również instalacji elektrycznej.  "W projekcie instalacji elektrycznej brak szczegółowego projektu systemu sygnalizacji pożaru. Nie było też szczegółów związanych z sygnalizacją oddymiania i sygnalizacji przeciwpożarowej. Z kolei w projekcie instalacji gazów technicznych nie uwzględniono nowych tras wentylacji i kanalizacji, które kolidują z istniejącą instalacją. Takie rozwiązania zawarte w projekcie są niedopuszczalne i trzeba było je dostosować do aktualnych warunków".  – dodaje Stanisław Martuzalski, członek zarządu  powiatu jarocińskiego.

Do rozbudowy Szpitala Powiatowego  w Jarocinie doprowadził obecny zarząd powiatu, którzy mimo piętrzących się przeszkód formalnych i finansowych znalazł  pieniądze na przeprowadzenie inwestycji wycenionej na 8,5 mln złotych. Rozbudowa była konieczna, bo szpital musi się dostosować do  rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 roku. 

 

« powrót Drukuj

Czytaj również: