« powrót 08 listopada 2018

ĆWICZENIE "RENEGADE"

ĆWICZENIE

W dniach 14-15 listopada 2018 r. odbędzie się na terenie powiatu jarocińskiego ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadane mogą być sygnały alarmowe (syrena) oznaczające: ogłoszenie alarmu - dźwięk modulowany trwający trzy minuty oraz odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający trzy minuty"

W ćwiczeniach biorą udział służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem ćwiczeń jest współdziałania w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz akcjach poszukiwawczo-ratowniczych na morzu i lądzie. W oparciu o rezultaty przeprowadzonych ćwiczeń RENEGADE  sprawdza się  stopień przygotowania podmiotów cywilnych i elementów resortu obrony narodowej do prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz przeciwdziałania atakom terrorystycznym na terytorium Polski.

Scenariusz ćwiczeń RENEGADE zakłada wystąpienie rozmaitych zdarzeń o zróżnicowanym charakterze. Uczestniczące w ćwiczeniu elementy resortu obrony narodowej i podmioty cywilne będą prowadzić, między innymi, akcję poszukiwawczo-ratowniczą po katastrofie samolotu pasażerskiego, działać w przypadku naruszenia strefy ograniczenia lotów, czy też przeciwdziałać próbie ataku na ważne obiekty użyteczności publicznej. Częścią ćwiczeń będzie przeprowadzona w wielu regionach Polski próba systemu powszechnego alarmowania i ostrzegania ludności przed zagrożeniami.

Gotowość do reagowania na powyższe wydarzenia będą ćwiczyć m.in.: Żandarmeria Wojskowa, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Straż Graniczna, Policja, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Państwowa Straż Pożarna, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz administracja rządowa.

« powrót Drukuj

Czytaj również: