« powrót 06 kwietnia 2018

CYFROWA SZKOŁA w TARCACH

CYFROWA SZKOŁA w TARCACH photo

W Technikum Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach realizowany będzie projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”. Program skierowany do ponad jedenastu tysięcy uczniów i pięciu tysięcy nauczycieli z sześciuset szkół z całej Wielkopolski.

W  ramach „cyfrowej szkoły” realizowane będą podprojekty:

- Akademia Kształcenia Wyprzedzającego – zajęcia opierające się na metodzie strategii kształcenia wyprzedzającego w nauczaniu matematyki i przedmiotów przyrodniczych;

- Klasy Akademickie – wykłady akademickie nadawane z wykorzystaniem sprzętu teletransmisyjnego i prowadzone przez autorytety naukowe z kraju i zagranicy;

- Ligi Przedmiotowe –  rywalizacja szkół w formie rozgrywek ligowych oraz Uczniowskie Laboratoria Informatyczne – zajęcia ukierunkowane na rozwój myślenia krytycznego i kompetencji cyfrowych.

Podczas realizacji projektu szkoła włączona zostanie do unikalnej w skali kraju regionalnej sieci edukacyjnej, w oparciu o wojewódzką infrastrukturę teletechniczną i szerokopasmowy Internet, a w placówce wybudowana zostanie sieć Wi-Fi o wartości blisko 30 tys. zł.

Szkoła otrzyma nie tylko dostęp do sieci, ale także specjalistyczny sprzęt, w tym: tablice multimedialne, tablety, laptopy, urządzenia pomiarowe oraz odpowiednie aplikacje cyfrowe służące do wspomagania nowoczesnego kształcenia. Uczniowie będą mogli wykorzystywać systemy wideokonferencyjne, budować własne portale z treściami edukacyjnymi, dostępne on-line.

Dodatkową korzyścią Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” będzie włączenie Technikum w Tarcach w regionalną infrastrukturę teletechniczną ośrodków, centrów doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, umożliwiające wymianę informacji, pobieranie przez nauczycieli zasobów edukacyjnych, realizację telekonferencji i wykładów interaktywnych, a także dostęp do ogólnopolskiej sieci edukacyjnej.

« powrót Drukuj

Czytaj również: