otwórz widżet facebooka

Eko pracownia edukacyjna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie

 

POWIAT JAROCIŃSKI 

PRZEDSIĘWZIĘCIE

pn. "Eko pracownia edukacyjna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie"

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

 

AKTUALNOŚCI - Eko pracownia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie

EKO PRACOWNIA EDUKACYJNA W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE

13 października 2022r. odbyło się otwarcie Eko pracowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie.

W wyniku realizacji projektu pn. „Eko pracownia edukacyjna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie” utworzona została szkolna pracownia mobilna na potrzeby realizacji zagadnień edukacji ekologicznej, które są zintegrowaną częścią nauk przyrodniczych. Zakupiony w ramach projektu sprzęt umożliwi korelację wiedzy teoretycznej z działaniem praktycznym. Pracownia wyposażona została m.in. w: bezprzewodowe centrum pogodowe wifi 6-w-1, wielofunkcyjny przyrząd do pomiarów ekologicznych, zestaw do badania powietrza, skalę porostową, zestaw krzeseł i stołów, laptopy, szafę na laptopy, tablety, ekran projekcyjny,  projektor oraz kamerę termowizyjną.

Całkowity koszt zadania to blisko 75 tys. zł. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie ponad 40 tys. zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu jarocińskiego.  


 https://www.wfosgw.poznan.pl/

 

 

 


 

Edukacja ekologiczna w Powiecie Jarocińskim


Powiat Jarociński uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu na realizację 3 przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną:


Eko pracownia edukacyjna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie dotacja w wysokości 40 559,40 zł.
Celem projektu jest utworzenie szkolnej pracowni mobilnej na potrzeby realizacji zagadnień edukacji ekologicznej, które są zintegrowaną częścią nauk przyrodniczych.


Ścieżka Edukacyjna pod chmurką na terenie powiatu jarocińskiego - dotacja w wysokości 72 000,00 zł,
Ustawione zostanie 12 szt. drewnianych tablic, które stanowić będą uzupełnienie 10 szt. tablic zamontowanych w roku 2021 jako elementów „Ścieżki edukacyjnej pod chmurką na terenie powiatu jarocińskiego”. Tematyka planowanych 12 szt. tablic, stanowiących formę edukacji ekologicznej w szczególności dzieci i młodzież, nawiązywać będzie do informacji z zakresu ochrony różnych elementów środowiska naturalnego, zachęcających do dbania o otaczającą nas przyrodę i motywujących do działań proekologicznych. Przy tablicach zamontowanych zamontowane zostaną 3 szt. ławek drewnianych dla strudzonych jazdą rowerem. Ścieżka edukacyjna stanowi aktywną forma edukacji pozwalającą łatwiej przyswajać wiedzę przyrodniczą, rozwijać pamięć oraz spostrzegawczość. Ścieżka edukacyjna będzie pełnić funkcję edukacyjno — rekreacyjną i będzie stanowiła zainteresowanie również dla wszystkich osób poruszających się ścieżka rowerową. Ścieżka będzie służyć wszystkim miłośnikom przyrody i ekologii oraz mieszkańcom powiatu jarocińskiego i okolic.


III Powiatowy Piknik Ekologiczny pt.: "Z Ekologią na Ty" w Jarocinie - dotacja w wysokości 50 220,00 zł
Celem projektu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu powiatu jarocińskiego w zakresie promowania działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska z zakresu ochrony powietrza i wód, gospodarki odpadami, ochrony bioróżnorodności, odnawialnych źródeł energii i innych zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz podniesienia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania: Konkurs pt.: „Oswajamy wodę”, „Śmieciom – STOP!” pt.: „Jak ograniczyć ilość odpadów?”, pt. "Chronię powietrze - oszczędzam energię” oraz konkurs na najlepszy blog o tematyce ekologicznej. Dodatkowo zorganizowane zostaną warsztaty z decoupage pt.: "Zamień śmieć w potrzebną rzecz".

×