« powrót 30 sierpnia 2019

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE photo

Starostwo Powiatowe w Jarocinie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

Treść projektu uchwały oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronach internetowych:

Termin konsultacji: 19 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r.
Wypełnione formularze należy przesłać w formie elektronicznej na adres: baumann.katarzyna@powiat-jarocinski.pl

« powrót Drukuj

Czytaj również: