« powrót 12 kwietnia 2018

KTO POWINIEN ZAPŁACIĆ...? ZNÓW SZUKANIE WINNEGO...

KTO POWINIEN ZAPŁACIĆ...? ZNÓW SZUKANIE WINNEGO... photo

Zawarte w materiale Gazety Jarocińskiej (nr 15 z 10 kwietnia br.) - wypowiedzi zarówno Burmistrza Adama Pawlickiego oraz gminnego urzędnika Sebastiana Walczaka są niestety niczym innym, jak bańką mydlaną wypuszczoną w przestrzeń publiczną przez obydwu Panów....

W związku z publikacją w GJ (nr z 15 z 10 kwietnia br.) – dotyczącą tematu wypłaty odszkodowań za grunty zabrane przez Gminę Jarocin na podst. tzw „specustawy” na budowę łącznika ul. Śródmiejskiej i Wrocławskiej. 

Zawarte w artykule wypowiedzi zarówno Burmistrza Adama Pawlickiego oraz gminnego urzędnika Sebastiana Walczaka są niestety niczym innym, jak bańką mydlaną wypuszczoną w przestrzeń publiczną przez obydwu Panów. Skąd zarówno p. Pawlicki, jak i p.Walczak „czerpią” wiedzę o finansach powiatowych związanych z wyceną gruntów, które przejął Burmistrz Jarocina pod budowę łącznika ul. Śródmiejskiej i Wrocławskiej – niestety tej informacji w artykule nie zamieszczono.

Poza tym w artykule nie ma także informacji o tym, że praktycznie od każdej dokonanej wyceny gruntu odwołuje się Burmistrz Pawlicki, co automatycznie przeciąga procedurę wypłaty odszkodowań. Natomiast w artykule jest za to informacja, że Burmistrz cały czas jest gotowy i „chciał wypłacić” te odszkodowania, ale okazało się, że ich ostatecznie nie wypłacił, bo na tym etapie już tego nie może zrobić… Krótko mówiąc Burmistrz znów czegoś nie wiedział, ale winni są inni, ale nie on… I jak zwykle skończyło się na „dobrych chęciach” Burmistrza…

Jednocześnie obydwaj Panowie (A.Pawlicki i S.Walczak) powinni wiedzieć, że pieniądze na sporządzenie operatów (wycen gruntów) przekazywane są z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i karkołomne wypowiedzi tych Panów, o tym, że Powiat nie ma pieniędzy na te wyceny jest czystą fantasmagorią, by nie nazwać rzeczy po imieniu…. niewiedzą. Nie wiem również skąd dyrektor wydziału rozwoju gminy p. S. Walczak otrzymał informację o tym, że Starostwo Powiatowe nie ma pieniędzy na sporządzenie wycen gruntów, i że problem opóźnień wynika z kłopotów finansowych powiatu. To jest bzdura… Takie „wyrokowanie”, jakie zaprezentował p. S. Walczak - zdecydowanie nie leży jednak w zakresie kompetencji służbowych dyrektora wydziału rozwoju gminy… nawet Gminy Jarocin. Jak mówił zresztą niedawno sam Burmistrz Pawlicki w jednym z wywiadów „ten pan albo kłamie albo mówi nieprawdę” –  i  niestety ten „złoty cytat” idealnie odnosi się teraz do obydwu Panów.

Korzystniej dla wszystkich mieszkańców gminy byłoby z pewnością, gdyby  Burmistrz A. Pawlicki w przyszłości - zanim zacznie budować kolejny łącznik i przejmować grunty od mieszkańców – spróbowałby polubownego rozwiązania sprawy i porozumienia się z właścicielami gruntów, które zamierza zagarnąć. Wówczas odwoływanie się przez p. Burmistrza  i przeciąganie sprawy w czasie oraz zasłanianie się hasłem dbania o interesy gminy - byłoby zbędne.

Gmina, to przede wszystkim ludzie, którzy ją zamieszkują. Jednakże dotychczasowe działania p. Burmistrza Pawlickiego wskazują, ze preferuje on raczej rozwiązania konfrontacyjne... Tracą na tym tylko właściciele gruntów, które Burmistrz zabrał pod budowę łącznika...Właściciele, którzy są przecież także  mieszkańcami Gminy Jarocin. Gminy, którą p. Pawlicki zarządza – jak twierdzi - dla dobra jej mieszkańców…

P.S. Zgodnie z art.132 1b.

W przypadku wydania decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości na wniosek osoby wywłaszczanej wypłaca się zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji o wywłaszczeniu. Zapłata zaliczki następuje jednorazowo w terminie 50 dni licząc od dnia złożenia wniosku o wypłatę zaliczki. Wysokość odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości pomniejsza się o kwotę wypłaconej zaliczki.

Jeżeli nieruchomość została zajęta w trybie natychmiastowym również możliwe jest wypłacenie tzw. bezpiecznej zaliczki na odszkodowanie za niezwłoczne wywłaszczenie nieruchomości. Zaliczka wypłacana jest wówczas właścicielowi nieruchomości. Z kolei w sytuacji, gdy w wyniku podziału nieruchomości i wywłaszczenia tylko jej części, a pozostałości nie mogą być wykorzystane w dotychczasowy sposób, właściciel ma prawo zgłosić żądanie o ich wykup przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 

« powrót Drukuj

Czytaj również: