otwórz widżet facebooka

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232 ze zm.) nakłada na starostę  obowiązek prowadzenia i aktualizowania listy instytucji, które świadczą nieodpłatnie dla mieszkańców powiatu poradnictwo:  rodzinne, psychologiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne (art. 8a ustawy).

 

Przedmiotowa lista sporządzona przez starostę ma służyć do udzielania przez adwokata lub radcę prawnego osobie uprawnionej informacji o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa w przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości lub części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, a w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego.

 

LISTA  JEDNOSTEK  NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA  DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU JAROCIŃSKIEGO W 2024 r. (PDF. 714KB)

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 

AKTUALIZACJA LUB ZGŁASZANIE JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA


Lista nieodpłatnego poradnictwa podlega ciągłej aktualizacji, wobec czego w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, podmioty zobowiązane powinny informować Starostę Jarocińskiego o wprowadzanych zmianach w celu aktualizacji listy.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie jednostek, o których mowa powyżej, działających w zdefiniowanych obszarach wsparcia społecznego na terenie powiatu jarocińskiego. Zgłoszenie prosimy opracować zgodnie z załączonym poniżej formularzem.

Zgłoszenie powinno zawierać:
    • informację o nazwie jednostki; 
    • zakres poradnictwa; 
    • adresy i dane kontaktowe, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych; 
    • dni i godziny działalności; 
    • kryteria dostępu do usługi; 
    • informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń (nr telefonu); 
    • informacje umożliwiające dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Uzyskane informacje posłużą do aktualizacji ww. listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu jarocińskiego, która jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jarocińskiego, stronie internetowej Powiatu Jarocińskiego i urzędów gmin na obszarze powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Jarocinie.

Informację należy przekazać do Wydziału Administracyjno Inwestycyjnego Referatu Organizacyjnego Zamówień Publicznych i Inwestycji  Starostwa Powiatowego w Jarocinie do dnia 31 listopada każdego roku na adres - email: andraszak.brygida@powiat-jarocinski.pl.

 

Pliki do pobrania

×