« powrót 12 października 2018

MŁODZI WETERYNARZE Z WIZYTĄ...

MŁODZI WETERYNARZE Z WIZYTĄ... photo

9 października br. uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, technik agrobiznesu z ZSP-B w Tarcach uczestniczyli w zajęciach praktycznych, które odbyły się w Wielkopolskim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach k. Poznania.

Podczas wizyty uczniowie wzięli udział w badaniach laboratoryjnych. Przyszli technicy weterynarii dowiedzieli się jak należy opracowywać materiał w laboratorium i jak z nim pracować. Dla przyszłych techników weterynarii była to z pewnością ciekawa i cenna praktyczna lekcja, ponieważ zagadnienia, z którymi się zapoznawali podczas wizyty są ściśle związane z tematyką zajęć
szkolnych, z których będą zdawać egzamin.

« powrót Drukuj

Czytaj również: