« powrót 09 maja 2019

NAJWYŻSZE DOFINANSOWANIE W WIELKOPOLSCE

NAJWYŻSZE DOFINANSOWANIE W WIELKOPOLSCE photo

POWIAT JAROCIŃSKI - NAJWYŻSZE DOFINANSOWANIE W WIELKOPOLSCE

DODATKOWE PIENIĄDZE NA DROGI POWIATOWE. POWIAT JAROCIŃSKI, JAKO JEDYNY W WIELKOPOLSCE POZYSKAŁ WIĘKSZE NIŻ 50% DOFINANSOWANIE NA INWESTYCJĘ DROGOWĄ. KWOTA DOFINANSOWANIA WYNOSI PRAWIE 5,7 MLN. A CHODZI O DROGĘ MAGNUSZEWICE- KOTLIN.

„Cieszę się, że mogę oficjalnie już przekazać takie informacje. Jest to pierwszy sukces od czasu, jak przejęłam pod swoje kompetencje kwestie inwestycji powiatowych i wraz z podlegającym mi Referatem Zamówień Publicznych i Inwestycji zaczęliśmy ubiegać się o dodatkowe pieniądze ze środków rządowych na inwestycje w powiecie.”  – mówi Katarzyna Szymkowiak, Wicestarosta Powiatu Jarocińskiego, odpowiedzialna za kwestie inwestycyjne w Zarządzie Powiatu.

Przewidziane dofinansowanie rządowe, to zwyczajowo 50%  kosztów inwestycji, jednak na wniosek Zarządu Powiatu Jarocińskiego skierowany do Premiera Mateusza Morawieckiego, za pośrednictwem Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Andżeliki Możdżanowskiej - Premier Mateusz Morawiecki przychylił się do tej prośby i przyznał dodatkowe środki na realizację tej inwestycji zwiększając poziom dofinansowania z 50% do 80%. W wyniku tych zabiegów Powiat Jarociński uzyskał dofinansowanie na przebudowę drogi Magnuszewice – Kotlin w wysokości ponad  5.7 mln zł. Wkład własny powiatu jarocińskiego to 1,4 mln zł.

„Zaangażowanie pracowników oraz konsultacje przeprowadzone z panią minister Andżeliką Możdżanowską okazały się bardzo pomocne i owocne – i co najważniejsze -  zakończyły się sukcesem. Dzięki temu możemy myśleć o kolejnych projektach. Dodam tylko, że w normalnym trybie dofinansowanie wynosi 50 procent, a nam udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości, aż 80 procent. Uważam to za bardzo duży sukces. Jesteśmy jedynym powiatem w Wielkopolsce, który uzyskał, aż tak wysokie dofinansowanie rządowe do realizowanej inwestycji. Przesłaliśmy do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego wniosek zawierający argumenty społeczno-gospodarcze przemawiające za koniecznością realizacji tej inwestycji i zwiększenia dotacji – i Pan Premier rozpatrzył nasz wniosek pozytywnie i otrzymaliśmy dodatkowe pieniądze na tę inwestycję.” –  dodaje Wicestarosta Katarzyna Szymkowiak.

INWESTYCJA obejmować będzie wykonanie na całej długości przebudowywanego odcinka  tj. 3 km  nowej nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem jej do 5,5 m. Powstanie ponad 900 m nowych chodników i 2 przejścia dla pieszych. Natomiast przebudowie ulegnie  ponad 1,5 km  chodników, 1 przejście dla pieszych oraz 2 przystanki autobusowe. Ogółem wartość zadania to ponad 7,1 mln zł.  Powiat wnioskował o dofinansowanie w wysokości ponad 3,5 mln zł, czyli 50% wartości inwestycji.

 

« powrót Drukuj

Czytaj również: