otwórz widżet facebooka

Oświatowe projekty unijne

oświatowe projekty unijne

W 2018 roku pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych przy współpracy z firmą zewnętrzną przygotowali trzy wnioski o dofinasowanie w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy dla szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Jarocińskiego: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie oraz Zespołu Szkół Przyrodniczo Biznesowych w Tarcach.

 

Wszystkie złożone przez Powiat Jarociński wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane pod względem formalnych i merytorycznym.

 

Powiat Jarociński w ramach poddziałania 8.3.1 łącznie pozyskał 4.553.025,19 zł dofinansowania na realizację trzech projektów:

 

1. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie”

Całkowita wartość projektu: 2.075.763,59 zł

Wartość dofinansowania: 1.868.187,23 zł

Okres realizacji: do 30 września 2021 r.

 

2. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie”

Całkowita wartość projektu: 2.027.176,48 zł

Wartość dofinansowania: 1.824.458,83 zł

Okres realizacji: do 30 września 2021 r.

 

3. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo—Biznesowych w Tarcach”

Całkowita wartość projektu: 955.979,13 zł

Wartość dofinansowania: 860.379,13 zł

Okres realizacji: do 30 września 2021 r.

 

Poddziałanie 8.3.1 - Kształcenie zawodowe młodzieży

W czerwcu bieżącego roku przystąpiono do realizacji projektów finansowanych z poddziałania 8.3.1. W szkołach rozpoczął się proces rekrutacyjny dla uczniów i nauczycieli deklarujących chęć uczestniczenia w realizacji zadań wpisanych w projektach.

W ramach realizacji projektów realizowane będą różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli naszych szkół (studia podyplomowe, kursy, szkolenia).

Najważniejszym zadaniem jest jednak realizacja różnych form kształcenia uczniów zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy (staże zawodowe, kursy, szkolenia).

 

1. Staże zawodowe:

W miesiącu czerwcu uczniowie przystąpili do realizacji jednego z głównych zadań – staży zawodowych. Łącznie 173 uczniów odbyło staże zawodowe w 134 firmach z terenu całej Wielkopolski.  Uczniowie w okresie wakacyjnym od czerwca do września br. realizowali staże zawodowe w wymiarze 150 godzin. Uczniom za każde przepracowane 150 godzin wypłacone zostało 1.500,00 zł stypendium stażowego, a jeśli dojeżdżali na staż przysługiwało im także 90,00 zł na zwrot kosztów dojazdu. Realizacja projektów niosła za sobą także wymierne korzyści dla zakładów pracy przyjmujących stażystów. Na materiały zużywalne przeznaczone na doposażenie stanowisk pracy dla stażystów każda z firm mogła wykorzystać środki w wysokości 500,00 zł., natomiast na odzież roboczą 150,00 zł. 

W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie” zrealizowano poniższe zadania w ramach organizacji staży zawodowych:

Zadanie 1. Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów Technikum nr 1 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie – organizacja staży łącznie 55 osób:

1.      Stypendium stażowe 150 godzin – 82.500,00 zł.

2.      Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: koszty dojazdu –  990,00 zł.

3.      Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: odzież robocza – 5.978,21 zł.

4.      Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: materiały zużywalne – 27.034,68 zł.

W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie” zrealizowano poniższe zadania w ramach organizacji staży zawodowych:

Zadanie 1. Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów Technikum nr 2 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie – organizacja staży łącznie 60 osób.

1.      Stypendium stażowe  150 h – 90.000,00 zł.

2.      Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: koszty dojazdu -  943,15 zł.

3.      Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: odzież robocza – 8.785,91 zł.

4.      Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych: materiały zużywalne – 29.750,25 zł.

W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach” zrealizowano poniższe zadania w ramach organizacji staży zawodowych:

Zadanie 1. Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów Technikum z Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach – organizacja staży łącznie 58 osób.

1.      Stypendium za udział w stażu zawodowym – 150h stażu – 87.000,00 zł.

2.      Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych : koszty dojazdu – 1.338,16 zł.

3.      Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych : odzież robocza – 7.749,97 zł.

4.      Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych : materiały zużywalne – 28.903,16 zł.

5.      Koszty związane z odbywaniem staży zawodowych : badania lekarskie (technik technologii żywności) – 416,00 zł.

 

2. Doposażenie pracowni:

W 2019 roku zostaną doposażone pracownie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach.

W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie” zostanie zakupione następujące doposażenie:

Zadanie 2. Doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w Technikum nr 1 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie:

1.      Doposażenie pracowni – technik ekonomista: zestaw sprzętu komputerowego (16 stanowisk)+ urządzenie wielofunkcyjne + niszczarka.

2.      Doposażenie pracowni – technik żywienia i usług gastronomicznych: prace remontowe 3 pracowni zawodowych.

3.      Doposażenie pracowni – technik żywienia i usług gastronomicznych: zestaw stołów do przyrządzania potraw i napojów (zestaw 9 stołów).

4.      Doposażenie pracowni – technik żywienia i usług gastronomicznych: zlewozmywak z półką.

5.      Doposażenie pracowni – technik żywienia i usług gastronomicznych: zestaw szafek (zestaw 5 szafek).

6.      Doposażenie pracowni – technik żywienia i usług gastronomicznych: szafa duża magazynowa z drzwiami na zawiasach 1000mmx500mm + montaż zamka.

7.      Doposażenie pracowni – technik żywienia i usług gastronomicznych: zestaw sprzętu i narzędzi.

8.      Doposażenie 4 pracowni informatycznych: zestaw sprzętu i narzędzi.

9.      Doposażenie 4 pracowni informatycznych: komputer stacjonarny w zestawie: monitor, klawiatura, myszka, niszczarka (1 zestaw/16 komputerów).

10.  Doposażenie pracowni informatycznej: zestaw okablowania.

11.  Doposażenie pracowni informatycznej: spawarka światłowodowa i zestawy do łączenia światłowodów.

12.  Doposażenie pracowni informatycznej: zestaw stołów komputerowych (16szt.) + krzeseł obrotowych (16szt.).

13.  Doposażenie pracowni – technik mechatronik: zestaw startowy – ćwiczeniowy do prezentacji zasad działania mechatroniki.

14.  Doposażenie pracowni – technik mechatronik: sprężarka wraz z wyposażeniem.

15.  Doposażenie pracowni – technik mechatronik: stanowisko dydaktyczne – hydrauliczne.

16.  Doposażenie pracowni – technik mechatronik: zestawy robotyki – ardulno.

17.  Doposażenie pracowni – technik grafiki i poligrafii cyfrowej: drukarka 3D.

18.  Doposażenie pracowni – technik grafiki i poligrafii cyfrowej: ploter.

19.  Doposażenie pracowni – technik grafiki i poligrafii cyfrowej: gilotyna elektryczna.

20.  Doposażenie pracowni – technik grafiki i poligrafii cyfrowej: bigówka.

21.  Doposażenie pracowni – technik grafiki i poligrafii cyfrowej: trymer.

22.  Doposażenie 2 pracowni – technik grafiki i poligrafii cyfrowej: zakup sprzętu i narzędzi.  

23.  Doposażenie 2 pracowni – technik grafiki i poligrafii cyfrowej: komputer stacjonarny w zestawie: monitor, klawiatura, myszka, niszczarka (1 zestaw/16 komputerów).

24.  Doposażenie pracowni – technik grafiki i poligrafii cyfrowej: okablowanie.

25.  Doposażenie pracowni – technik grafiki i poligrafii cyfrowej: pakiet oprogramowania graficznego.

26.  Doposażenie pracowni – technik grafiki i poligrafii cyfrowej: zestaw stołów komputerowych (15szt.) + krzeseł obrotowych (16szt.) + biurko nauczyciela.

27.  Doposażenie pracowni - - technik grafiki i poligrafii cyfrowej: aparat fotograficzny + oprzyrządowanie.

28.  Doposażenie pracowni – technik budownictwa: zestaw sprzętu i narzędzi.

29.  Doposażenie pracowni – technik budownictwa: sita do analizy sitowej +wstrząsarka

 

 W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie” zostanie zakupione następujące doposażenie:

Zadanie 2. Doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w Technikum nr 2 oraz Szkoły Branżowej I stopnia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnej nr 2 w Jarocinie:

1.      Doposażenie pracowni – technik hotelarstwa – zestaw sprzętu i narzędzi dydaktycznych.

2.      Doposażenie pracowni – pracownia samochodowa: Wózek warsztatowy (6 szuflad).

3.      Doposażenie pracowni – pracownia samochodowa: zestaw sprzętu i narzędzi dydaktycznych.

4.      Doposażenie pracowni – pracownia mechaniczna: tokarka CNC dydaktyczna + wyposażenie.

5.      Doposażenie pracowni – pracownia mechaniczna: centrum obróbcze CNC dydaktyczne +wyposażenie.

6.      Doposażenie pracowni – pracownia mechaniczna: zestaw narzędzi frezarskich.

7.      Doposażenie pracowni – pracownia mechaniczna: zestaw narzędzi tokarskich.

8.      Doposażenie pracowni – technik elektronik: zestaw sprzętu i narzędzi dydaktycznych.

9.      Doposażenie pracowni – pracownia fryzjerska: zestaw sprzętu i narzędzi dydaktycznych.

10.   Doposażenie pracowni – zawód sprzedawca: zestaw sprzętu i narzędzi dydaktycznych.

 

W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach” zostanie zakupione następujące doposażenie:

Zadanie 2 . Doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w Technikum z Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach:

1.      Doposażenie pracowni – technik organizacji reklamy: Ploter drukujący/drukarka wraz z materiałami eksploatacyjnymi.

2.      Doposażenie pracowni – technik organizacji reklamy: aparat fotograficzny z obiektywem + karty pamięci.

3.      Doposażenie pracowni – technik organizacji reklamy: statyw lub uchwyt stabilizacyjny, oświetlenie studyjne, akcesoria.

4.      Doposażenie pracowni – technik organizacji reklamy: kamera cyfrowa + karta pamięci + akcesoria audio i oświetleniowe.

5.        Doposażenie pracowni – technik organizacji reklamy: laptop z oprogramowaniem z myszą i torbą.

6.      Doposażenie pracowni – technik organizacji reklamy: projektor multimedialny.

7.      Doposażenie pracowni – technik organizacji reklamy: monitor komputerowy.

8.      Doposażenie pracowni – technik organizacji reklamy: komputer stacjonarny 8 GB RAM/256 GB SSD/1 TB HDD wraz z oprogramowaniem Microsoft Office Standard MOLP (Word, Power Point, Excel).

9.       Doposażenie pracowni – technik organizacji reklamy: pakiet oprogramowania graficznego CorelDraw.

 

3. Kursy i szkolenia dla uczniów:

W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie” uczniowie będą realizować następujące kursy:

Zadanie 3 . Podniesienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum nr 1 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie – organizacja kursów.

1.      Kurs kasy fiskalnej – 64 osoby.

2.      Kurs prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem programów INSERT – 32 osoby .

3.      Kurs przygotowujący do egzaminu z kwalifikacji A. 36 – 10 osób.

4.      Kurs transport w firmach z wykorzystywaniem programu TRANS – 16 osób.

5.      Kurs carvingu – sztuka zdobienia potraw – 30 osób.

6.      Kurs barmański – 30 osób.

7.      Kurs baristy – 30 osób.

8.      Kurs serwis specjalny – 30 osób.

9.      Kurs kuchnia molekularna – 30 osób.

10.  Kurs Ardulno: programowanie i robotyka – 56 osób.

11.  Kurs grafika, animacja i wydruki 3 D – 32 osoby.

12.  Kurs sieci CISCO – ITE – 32 osoby.

13.  Kurs NDG Linux Essentials – 32 osoby.

14.  Kurs CPA – Programming Essentials In C++ - 32 osoby.

15.  Kurs uprawnienia 1kV – 60 osób.

16.  Kurs Bezpieczeństwo informacji – 40 osób.

17.  Kurs programowania strerowników – 15 osób.

18.  Kurs obsługi maszyn CNC – 15 osób.

19.  Kurs podstawy obsługi AutoCad – 54 osoby.

20.  Kurs technik DTP – 40 osób.

21.  Kurs projektowania i druku 3D – 32 osoby.

22.  Kurs podstaw fotografii i operowania kamerą video – 32 osoby.

23.  Kurs rysunku odręcznego – 10 osób.

24.  Kurs operatora wózków widłowych – 20 osób.

25.  Kurs obsługi sprzętu  geodezyjnego – 20 osób.

 

W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie” uczniowie będą zrealizować następujące kursy:

Zadanie 2. Podniesienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych uczniów z Technikum nr 2 oraz Szkoły Branżowej I stopnia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie – organizacja kursów.

1. Kurs obsługi obrabiarek CNC – 20 osób.

2. Kurs carvingu – 20 osób.

3. Kurs kuchnia bankietowa – przyjęcia okolicznościowe – 20 osób.

4. Kurs desery bankietowe – 20 osób.

5. Kurs baristy – 20 osób.

6. Kurs kelnerski – serwis specjalny – 20 osób.

7. Kurs barmański junior – 20 osób.

8. Kurs obsługi kas fiskalnych – 40 osób.

9. Kurs prawo jazdy kat. B+E – 20 osób.

10. Kurs koparko – ładowarka – 20 osób.

11. Kurs spawanie MAG – 60 osób.

12. Kurs spawanie TIG – 60 osób.

13. Kurs wózki widłowe – 40 osób.

14. Kurs makijażu – 40 osób.

15. Kurs stylizacji paznokci – 40 osób.

16. Kurs 1 kV – 40 os.

 

W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach” uczniowie będą realizować następujące kursy:

Zadanie 3 . Podniesienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum z Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach – organizacja kursów:

1.      Kurs florystyczny – 7 osób.

2.      Kurs operatorów kombajnów zbożowych, sieczkarni samojezdnych, kasiarek pokosowych oraz pras wysokiego stopnia zgniotu – 12 osób.

3.      Kurs kelnerski – 16 osób.

4.      Kurs kucharski – 15 osób.

5.      Kurs baristy – 17 osób.

6.      Kurs grafiki komputerowej – 22 osoby.

7.      Kurs fotografowania i operowania kamerą 24 osób.

8.      Kurs obsługi kasy fiskalnej – 46 osób.

9.      Kurs wózków widłowych – 36 osób.

10.  Kurs kierowców wózków jezdniowych i ładowarek teleskopowych – 18 osób.

11.  Kurs inseminatora – 34 osoby.

12.  Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego z j. polskiego – 60 osób.

13.  Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego z matematyki – 60 osób.

14.  Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego z j. angielskiego – 32 osoby.

15.  Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego z j. niemieckiego – 16 osób.

16.  Kur przygotowawczy do egzaminu maturalnego z biologii – 16 osób.

17.  Kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego z geografii -16 osób.

 

4. Doradztwo edukacyjno - zawodowe:

W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie” uczniowie będą również uczestniczyć w zajęciach grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym:

Zadanie 4. Realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów Technikum nr 1 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie.

1.      Zajęcia grupowe z doradztwa edukacyjno – zawodowego dla 300 uczniów.

2.      Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym dla 300 uczniów.

 

W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie” uczniowie będą również uczestniczyć w zajęciach indywidualnych z doradcą zawodowym:

Zadanie 4. Realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów Technikum nr 2 oraz Szkoły Branżowej I stopnia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie.

1.      Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym dla uczniów Technikum nr 2 - dla 120 uczniów.

2.      Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym dla uczniów szkoły Branżowej I stopnia - dla 120 uczniów.

 

W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach” uczniowie będą również uczestniczyć w zajęciach grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym:

Zadanie 4. Realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów Technikum z Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach.

1.      Zajęcia grupowe z doradztwa edukacyjno – zawodowego dla 140 uczniów.

2.      Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym dla 145 uczniów.

 

5. Kursy, szkolenia i studia podyplomowa dla nauczycieli:

Realizacja projektów niesie za sobą także korzyści dla nauczycieli, którzy mogą poszerzać swoją wiedzę zawodową uczestnicząc w szeregu kursów, szkoleń i studiów podyplomowych.

W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie” nauczyciele przystąpili do realizacji  poszczególnych kursów, szkoleń i studiów podyplomowych:

Zadanie 5. Doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie.

1. Kurs obsługi konsumenta – 3 osoby.

2. Kurs kuchnia obcych narodów – 3 osoby.

3. Kurs języka obcego branżowego – technik żywienia i usług gastronomicznych – 3 osoby.

4. Kurs projektowania pod druk 3D – 2 osoby.

5. Kurs Autodesk 3DS MAX Stopien I – 1 osoba.

6. Kurs Autodesk 3DS MAX Stopień II – 1 osoba.

7. Kurs Grafiki 3D poziom I – 1 osoba.

8. Kurs Grafiki 3D poziom II – 1 osoba.

9. Kurs obsługi lustrzanki cyfrowej – 1 osoba.

10. Kurs projektowanie aplikacji – 1 osoba.

11. Kurs języka obcego branżowego – informatyk – 1 osoba.

12. Kurs języka obcego branżowego – mechatronik – 1 osoba.

13. Studia podyplomowe: Bezpieczeństwo i higiena pracy 2 semestry – 2 osoby.

14. Studia podyplomowe: Mediacje i negocjacje 2 semestry – 1 osoba.

15. Kurs Revid Structure – 1 osoba.

16. Kurs Revid Architecture – 1 osoba.

17. Studia podyplomowe: Produkcja filmowa 2 semestry – 1 osoba.

18. Szkolenie nauczycieli z wykorzystania w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2017-2013 i 2014-2020 – 2 osoby.

W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie” nauczyciele przystąpili do realizacji  poszczególnych kursów, szkoleń i studiów podyplomowych:

Zadanie 5. Doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów  praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie.

1. Kurs: Programowanie CNC – 2 osoby.

2. Kurs kucharski specjalistyczny – 2 osoby.

3. Kurs: strzyżenie I stopień – 1 osoba.

4. Kurs strzyżenie II stopień – 1 osoba.

5. Kurs: koloryzacja I stopień – 1 osoba.

6. Kurs: koloryzacja II stopień – 1 osoba.

7. Kurs: strzyżenie męski i brody – 3 osoby.

8. Kurs: koloryzacja dla zaawansowanych – 3 osoby.

9. Kurs: nowoczesne techniki strzyżeń damskich – 3 osoby.

10. Kurs: geometria zawieszenia pojazdów – 1 osoba.

11. Kurs: F-gazy – 1 osoba.

12. Studia podyplomowe: Budownictwo dla nauczycieli 3 semestry – 1 osoba.

13. Studia podyplomowe: Rachunkowość 2 semestry – 1 osoba.

14. Studia podyplomowe: Doradztwo zawodowe 3 semestry – 2 osoby.

15. Studia podyplomowe: Nauczanie przedmiotów w zakresie techniki pojazdów samochodowych w szkole 3 semestry – 1 osoba.

16. Szkolenie nauczycieli z wykorzystania w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020 – 2 osoby.

 

W ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach” nauczyciele przystąpili do realizacji  poszczególnych kursów, szkoleń i studiów podyplomowych:

Zadanie 5. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów  praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach.

1.      Kurs sporządzania wyrobów cukierniczych – 1 osoba.

2.      Kurs AutoCAD stopień II – 1 osoba.

3.      Kurs Norma Pro – 1 osoba.

4.      Studia podyplomowe: Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i foto – poligraficznych 3 semestry – 1 osoba.

5.      Szkolenie nauczycieli z wykorzystania w nauczaniu e-podręczników bądź 3-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020 – 2 osoby.

 

Pliki do pobrania

×