otwórz widżet facebooka

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Dodano 18 lutego 2021 Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Jarocińskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego.

Konkurs skierowany jest do organizacji planujących w 2021 roku realizację przedsięwzięć z zakresu:

  • działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
  • ochrony i promocji zdrowia, 
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  • krajoznawstwa oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Oferty należy składać w formie elektronicznej za pomocą generatora wniosków www.witkac.pl

Pliki do pobrania

×