otwórz widżet facebooka

I Powiatowy Piknik Ekologiczny

 

_________________________________________________

https://www.wfosgw.poznan.pl/

6 listopada 2020 r.

„I Powiatowy Piknik Ekologiczny pt. „Z Ekologią na Ty” - podsumowanie

Wczoraj w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Jarocinie nastąpiło wręczenie nagród w konkursach proekologicznych organizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „I Powiatowy Piknik Ekologiczny pt. „Z Ekologią na Ty” przy wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Nagrody odebrali dyrektorzy szkół, którzy w najbliższym czasie przekażą je uczniom.

Konkurs z wiedzy ekologicznej pt. „Oswajamy OZE"
Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych, polegał na sprawdzeniu wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii. I etap, przeprowadzony w poszczególnych szkołach, wyłonił finalistów danej szkoły. II etap, który ze względu na sytuację epidemiczną został przeprowadzony on-line, wyłonił laureatów konkursu.
Laureaci:
I miejsce - Bartosz Kolasiński – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Jarocinie
II miejsce - Aleksandra Makowiecka – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Jarocinie
III miejsce - Natalia Nikiel – Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach
Wyróżnienia: Maciej Kozłowski (ZSP nr 1 w Jarocinie), Łukasz Kaczmarek (ZSP nr 2 w Jarocinie), Maksym Gołębiak (ZSP nr 2 w Jarocinie), Jakub Pilarczyk (ZSP nr 2 w Jarocinie), Zuzanna Bartkowiak (ZSP-B w Tarcach), Filip Glinkowski (ZSP-B w Tarcach), Mikołaj Kupś (ZSP-B w Tarcach).

XXI edycja konkursu proekologicznego „Śmieciom – Stop!” przeprowadzona została pod hasłem „DLA LASU. DLA LUDZI. ŚMIECIOM-STOP!”
Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych. Uczestnicy konkursu musieli złożyć pracę pisemną, promującej hasło konkursu. Podejmowana inicjatywa miała za zadanie promowanie działań informacyjno-edukacyjnych, m.in.: popularyzację ochrony lasu przed zanieczyszczeniem odpadami; popularyzacja prawidłowego i racjonalnego postępowania z odpadami na terenach leśnych, z uwzględnieniem sposobu ich zagospodarowania oraz ograniczania ich ilości.
Laureaci - kategoria – SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY  I – V):
I miejsce - Justyna Cegielska – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jarocinie
II miejsce - Adam Wojtasiak – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jarocinie
III miejsce - Olaf Glubiak – Szkoła Podstawowa w Magnuszewicach
Wyróżnienia -  kategoria – SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY I – V): Natalia Cegielska (SP nr 4 w Jarocinie), Iwo Wolski (SP nr 3 w Jarocinie), Paulina Zdunek (SP nr 3 w Jarocinie), Szymon Roszyk (SP nr 2 w Jarocinie)
Laureaci - kategoria – SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASA VI - VIII):
I miejsce - Mikołaj Durczak – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Prusach
II miejsce - Maria Kluga – Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jarocinie
III miejsce - Maciej Kurzawa – Szkoła Podstawowa w Witaszycach
Wyróżnienia - kategoria – SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASA VI - VIII): Mateusz Mandrysz (SP nr 2 w Jarocinie), Julia Adamczak (SP nr 2 w Jarocinie), Kinga Kubicka (SP w Jaraczewie), Zuzanna Mołczyńska (SP w Jaraczewie), Amelia Florczak (SP w Jaraczewie), Kamila Banaszak (SP nr 4 w Jarocinie), Stanisław Czechak (SP nr 4 w Jarocinie), Natalia Wolska (SP nr 3 w Jarocinie), Zuzanna Kwaśniewska (SP nr 3 w Jarocinie), Julia Matłoka (SP w Kotlinie), Maria Bielarz (SP w Kotlinie), Anna Matuszewska (SP w Kotlinie), Marta Kantek (SP w Kotlinie), Tymoteusz Woźniak (SP w Golinie), Agata Grzybowska (Niepubliczna SP im. T. Kościuszki w Jarocinie), Teresa Wojtaszek (SP w Dobieszczyźnie), Amelia Szymańska (Niepubliczna SP w Potarzycy), Nikodem Sarbinowski (SP w Chrzanie), Kornelia Sarbinowska (SP w Chrzanie), Oliwia Durczak (Niepubliczna SP w Prusach), Oliwia Ziemba (SP w Żerkowie), Michał Krompos (ZSS w Jarocinie), Mikołaj Kurzawa (SP w Witaszycach), Julia Czeszyk (SP w Witaszycach), Julia Śniegula (SP w Woli Książęcej)
Laureaci - kategoria – SZKOŁA PONADPODSTAWOWA:
I miejsce - Zuzanna Dryjańska – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie
II miejsce - Klaudia Wylegała – Branżowa Szkoła I Stopnia w Cerekwicy Nowej
III miejsce - Klaudia Mikołajczyk – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie
Wyróżnienia - kategoria – SZKOŁA PONADPODSTAWOWA: Kinga Koster (ZSP nr 1 w Jarocinie), Marta Szymczak (Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie), Julia Łowińska (ZSP nr 2 w Jarocinie), Paulina Antczak (ZSP nr 2 w Jarocinie), Joanna Kulińska (ZSP nr 2 w Jarocinie), Aleksandra Młyńczyk (ZSP nr 2 w Jarocinie), Maja Cieślak (ZSP nr 2 w Jarocinie), Julia Biecuszek (ZSP nr 2 w Jarocinie), Marta Rurka (ZSP nr 2 w Jarocinie), Aleksandra Nowak (ZSP nr 2 w Jarocinie), Jagoda Roszak (ZSP nr 2 w Jarocinie), Gabriela Grzybkowska (ZSP nr 2 w Jarocinie), Nikola Woźniak (ZSP nr 2 w Jarocinie), Laura Gajewska (Branżowa Szkoła I Stopnia w Cerekwicy Nowej), Klaudia Chmielewska (Branżowa Szkoła I Stopnia w Cerekwicy Nowej), Roksana Bednarczyk (Branżowa Szkoła I Stopnia w Cerekwicy Nowej)

Konkurs plastyczny pt. „Moje Eco Miasto za 20 lat”
Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z klas IV - VI. Zgodnie z regulaminem, 5 osobowe grupy uczniów musiały złożyć wykonane przez siebie plastyczne prace konkursowe obrazujące miasto marzeń, w dowolnej technice. Prace musiały zawierać hasło motywujące do dbania o środowisko.
Laureaci:
I miejsce - uczniowie klasy VIc Szkoły Podstawowej w Witaszycach – Mikołaj Kurzawa, Bartek Drzażdżyński, Anna Mazurek, Zuzanna Nowicka, Jakub Dziurzyński
II miejsce  - uczniowie klasy  VI Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubini Małej – Wiktor Adamski, Jagoda Aleksandrowicz, Monika Antczak, Marcin Roguszczak, Wiktoria Staśkiewicz
III miejsce  - uczniowie klasy VIa Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie – Maja Bambrowicz, Amelka Golińska, Matylda Seemann, Wiktoria Ostenda, Monika Każmiercza

Konkurs na najładniejszą piosenkę ekologiczną
Konkurs skierowany był do dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pierwotnie planowano prezentację piosenek oraz rozstrzygnięcie konkursu podczas trwania „I Powiatowego Pikniku Ekologicznego pt: „Z Ekologią na Ty”, który miał się odbyć na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie w dniu 5 listopada 2020 r., jednak ze względu na sytuacje epidemiczną celem rozstrzygnięcia konkursu powołano komisję. Komisja po zapoznaniu się z złożonymi przez uczestników nagraniami piosenek o treści ekologicznej na nośniku informatycznym, dokonała oceny nagrań pod względem treści związanej z ochroną środowiska oraz sposobu wykonania.
Laureaci:
I miejsce - Michalina Matuszak – Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jarocinie
II miejsce - Wiktoria Skrzypczak – Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach
III miejsce - Aleksander Staszak – Szkoła Podstawowa nr 5 w Jarocinie
Wyróżnienie: Maria Ratajczak

Ponadto w ramach ww. przedsięwzięcia przeprowadzony jest on-line quiz wiedzy ekologicznej, który można rozwiązać na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jarocinie. Pierwsze 50 osób za udzielenie 5 prawidłowych odpowiedzi na pytania z zakresu ochrony środowiska (w swojej kategorii wiekowej) otrzyma nagrodę w postaci gadżetów zakupionych w ramach projektu. Quiz można wypełnić klikając w link.

PRZEDSIĘWZIĘCIE pn. „I Powiatowy Piknik Ekologiczny pt.: „Z Ekologią na Ty”” DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU


(Wręczenie nagród - na zdjęciu: Wicestarosta - Katarzyna Szymkowiak, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jarocinie oraz Starosta - Lidia Czechak)

(Wręczenie nagród - na zdjęciu: Wicestarosta - Katarzyna Szymkowiak oraz Dyrektor ZSP nr 1 w Jarocinie)

 

(Wręczenie nagród - na zdjęciu: Wicestarosta - Katarzyna Szymkowiak oraz Dyrektor ZSP-B w Tarcach)

(Wręczenie nagród - na zdjęciu: Wicestarosta - Katarzyna Szymkowiak oraz wychowawca w MOW w Cerekwicy Nowej) 

(Wręczenie nagród - na zdjęciu: Wicestarosta - Katarzyna Szymkowiak oraz Dyrektor ZSP nr 2 w Jarocinie) 

(Praca konkursowa w konkursie "Moje EcoMiasto za 20 lat)

 

(Dyrektorzy Szkół oglądający prace konkursowe)

 (Wręczenie nagród - na zdjęciu: Wicestarosta - Katarzyna Szymkowiak, laureat konkursu na Najładniejszą Piosenkę Ekologiczną oraz Starosta - Lidia Czechak)

 

(Wręczenie nagród - na zdjęciu: Wicestarosta - Katarzyna Szymkowiak, laureatka konkursu na Najładniejszą Piosenkę Ekologiczną oraz Starosta - Lidia Czechak)

 

(Nagrody konkursowe - worki ekologiczne)

 

(Wręczenie nagród - na zdjęciu: Dyrektor SP nr 4 w Jarocinie oraz Starosta - Lidia Czechak)

 

(Wręczenie nagród - na zdjęciu: Dyrektor SP w Witaszycach oraz Starosta - Lidia Czechak)

(Wyróżnienie konkursowe - dyplom oraz książka)

(Wręczenie nagród - na zdjęciu: Dyrektor SP nr 4 w Jarocinie oraz Starosta - Lidia Czechak)

(Wręczenie nagród - na zdjęciu: Dyrektor SP w Magnuszewicach oraz Starosta - Lidia Czechak)

 

 

_________________________________________________

2 listopada 2020 r.

I Powiatowy Piknik Ekologiczny pt.: „Z Ekologią na Ty” - informacje

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz wprowadzeniem czerwonej strefy Powiat Jarociński zmuszony jest do zrezygnowania z zaplanowanej we wniosku o dofinansowanie formy organizacji „I Powiatowego Pikniku Ekologicznego pt.: „Z Ekologią na Ty””, który miał się odbyć po przeprowadzeniu konkursów zaplanowanych w projekcie, tj. konkursu z wiedzy ekologicznej pt. „Oswajamy OZE”, konkursu pt. „Śmieciom – STOP!” DLA LASU. DLA LUDZI. ŚMIECIOM STOP oraz konkursu plastycznego pt. „MOJE ECO MIASTO ZA 20 LAT”. Piknik został zaplanowany na 05.11.2020 r.

Powiat Jarociński zmienia formę przeprowadzenia „I Powiatowego Pikniku Ekologicznego pt.: „Z Ekologią na Ty””

Wręczenie nagród dla zwycięzców i osób wyróżnionych w przeprowadzonych konkursach odbędzie się w  sali nr 30 Starostwa Powiatowego w Jarocinie z zachowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa zgodnie z poniższym harmonogramem:

Konkurs pt.: „Oswajamy OZE” – 5 listopada 2020 r. godzina 11.00
Konkursu pt. „Śmieciom – STOP!” DLA LASU. DLA LUDZI. ŚMIECIOM STOP – 5 listopad 2020 r. szkoły ponadpodstawowe -  godzina 11.00, szkoły podstawowe – godzina 13.00
Konkursu plastycznego pt. „MOJE ECO MIASTO ZA 20 LAT” – 5 listopada 2020 r. godzina 13.00
Konkurs na najładniejszą piosenką – 5 listopada 2020 r. godzina 14.00
Konkurs na najładniejszą piosenką o tematyce ekologicznej zostanie rozstrzygnięty poprzez odsłuchanie przesłanych nagrań na nośniku informatycznym i wyłonieniu zwycięzców.

Quiz nt. wiedzy ekologicznej, który miał zostać przeprowadzony podczas „I Powiatowego Pikniku Ekologicznego pt.: „Z Ekologią na Ty””, zostanie przeprowadzony online, aby w nim uczestniczyć kliknij w  link: https://www.powiat-jarocinski.pl/Quiz.html

PRZEDSIĘWZIĘCIE pn. „I Powiatowy Piknik Ekologiczny pt.: „Z Ekologią na Ty”” DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

_________________________________________________

25 września 2020 r.

„Oswajamy OZE” - konkurs ekologiczny

Szczegółowe informacje (regulamin oraz plakat): http://powiat-jarocinski.pl/_Oswajamy_OZE.html

_________________________________________________

21 września

Ekologiczna piosenka - konkurs

Szczegółowe informacje (regulamin oraz plakat): http://powiat-jarocinski.pl/Ekologiczna_piosenka_-_konkurs.html

_________________________________________________

 

8 września 2020 r.

Konkurs ekologiczny "Moje EcoMiasto za 20 lat"

Szczegółowe informacje (regulamin oraz plakat): http://powiat-jarocinski.pl/Konkurs_ekologiczny_.html

_________________________________________________

4 września 2020 r.

Konkurs proekologiczny Śmieciom - Stop!

Szczegółowe informacje (regulamin oraz plakat): http://powiat-jarocinski.pl/Konkurs_proekologiczny_Smieciom_Stop!.html 

 _________________________________________________

1 września 2020 r.

 

 

(Plakat informujący o konkursach w ramach I Powiatowego Pikniku Ekologicznego "Z Ekologią na TY")

_________________________________________________

27 czerwca 2020 r.

Powiat Jarociński pozyskał dofinansowanie w wys. 35 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia związanego z edukacją ekologiczną pn:. „I Powiatowy Piknik Ekologiczny pt. „Z Ekologią na Ty”. Projekt znalazł się na 2 miejscu listy wniosków na przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną spełniających warunki do dofinansowania.

Głównym celem projektu jest przede wszystkim edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu powiatu jarocińskiego w zakresie promowania działań podejmowanych na rzecz ochrony powietrza oraz podniesienia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.  Podczas projektu wykształcona zostanie u uczestników postawa szacunku do przyrody ożywionej i nieożywionej, zwiększona zostanie odpowiedzialność za jej stan, nastąpi zmiana nawyków, uwrażliwienie uczniów na przyrodę, rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych uczniów poprzez przeprowadzenie konkursów oraz quizu o tematyce ekologicznej.

Otrzymane środki przeznaczone zostaną m.in. na zorganizowanie 4 konkursów ekologicznych:
1.   Konkurs pt.: „Oswajamy OZE”,
2.   Konkurs pt.: „Śmieciom – STOP!” DLA LASU. DLA LUDZI. ŚMIECIOM STOP,
3.   Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Moje EcoMiasto za 20 lat”,
4.   Konkurs na najładniejszą piosenkę o tematyce ekologicznej
oraz quizu z wiedzy ekologicznej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu jarocińskiego, do udziału których już dziś zachęcamy.

Rozstrzygnięcie konkursów oraz przeprowadzenie quizu nastąpi podczas „I Powiatowego Pikniku Ekologicznego pt:. „Z Ekologią na Ty”. Projekt z pewnością zapewni  mnóstwo pozytywnych emocji i dobrej zabawy połączonej z edukacją ekologiczną.

O każdym planowanym wydarzeniu w ramach projektu będziemy informować poprzez rozpowszechnienie plakatów, informacji w prasie lokalnej, umieszczenie informacji na naszej stronie internetowej.

 

×