« powrót

Plan Pracy Rady Powiatu

 

 

PLAN PRACY

RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO

NA 2019 ROK

 

Termin

Tematyka

Materiał przedkłada:

styczeń

1.      Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r.

2.      Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Powiatu za 2018 rok.

3.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2018 roku.

 

1.      Wydział Administracyjny

2.      Przewodniczący Komisji stałych

3.      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

luty

1.      Sprawozdanie z działalności Referatu Dróg Powiatowych w 2018 roku.

2.      Sprawozdanie z działalności PCPR.
Informacja o Działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2018 roku.

1. Zarząd Powiatu, Wydział Rozwoju

2. Dyrektor PCPR,
Kierownik Zespołu

marzec

1.      Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu w 2018 roku - uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych

2.      Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie za 2018 rok.

1.      Komenda Powiatowa Policji, KPP Straży Pożarnej

2.      Dyrektor PUP w Jarocinie.

 

kwiecień

1.      Realizacja strategii rozwoju „Szpitala Powiatowego w Jarocinie” Sp. z o.o.

1. Zarząd Powiatu, Prezes Spółki

 

maj

1.Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2017 roku.

2. Działalność i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie za 2018 rok i I półrocze 2019 roku.

1.      Wydział Oświaty

2.      Dyrektor DPS w Kotlinie

 

czerwiec

1.      Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020.

2.      Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.

3.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

1.      Dyrektorzy Szkół

2.      Zarząd Powiatu

3.      Zarząd Powiatu

 

sierpień

1.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2019 roku.

2.      Informacja dotycząca sprawozdania finansowego „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2018 rok

 

1.      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2.      Zarząd Szpitala, Zarząd Powiatu

 

wrzesień

1.      Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku.

2.      Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.

3.      Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2019/2020

 

1.      Zarząd Powiatu

2.      Zarząd Powiatu

3.      Dyrektor Wydziału Oświaty

 

październik

1.      Informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych.

2.      Informacja o stanie realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w drogownictwie w 2019 roku.

3.      Informacja o stanie sanitarno - epidemiologicznym na obszarze powiatu za 2018 rok

4.      Informacja o stanie środowiska na obszarze Województwa Wielkopolskiego oraz wyniki działań kontrolnych na terenie powiatu za 2018 rok

5.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2017/2018.

 

1.      Przewodniczący Rady, Starosta,
Urząd Skarbowy

2.      Zarząd Powiatu

3.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

4.      WIOŚ w Kaliszu

 

 

5.      Dyrektor Wydziału Oświaty

 

listopad

 

1.      Informacja o funkcjonowaniu Domu Dziecka w Górze.

 

 

1.      Dyrektor Domu Dziecka

 

grudzień

1.      Uchwalenie budżetu powiatu na 2020 rok

2.      Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok.

3.      Uchwalenie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2020 rok.

4.      Zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

 

1.   Zarząd Powiatu

2.      Przewodniczący Rady

3.      Przewodniczący Komisji Stałych

4.      Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

 
« powrót Drukuj

Czytaj również: