« powrót

Plan Pracy Rady Powiatu

 

Plan pracy

                                  RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO

                                                     NA 2017 ROK

 

Termin

Tematyka

Materiał przedkłada:

styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 r.
 2. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Powiatu za 2016 rok.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2016 roku.

 

 1. Wydział Organizacyjny i Bezpieczeństwa
 2. Przewodniczący Komisji stałych
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

luty

 1. Sprawozdanie z działalności Referatu Dróg Powiatowych w 2016 roku.
 2. Sprawozdanie z działalności PCPR.
  Informacja o Działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2016 roku.

1. Zarząd Powiatu, Wydział Rozwoju

2. Dyrektor PCPR,
Kierownik Zespołu

marzec

 1. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu w 2016 roku - uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych
 2. Informacja o efektach współpracy Powiatu Jarocińskiego z innymi samorządami za 2016 r. w zakresie realizacji wspólnych zadań i inwestycji.
 3. Komenda Powiatowa Policji, KPP Straży Pożarnej
 4. Zarząd Powiatu

 

kwiecień

 1. Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017-2018

 

1. Dyrektorzy Szkół

 

maj

1. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2016 roku.

 

 1. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2016 roku.

 

 1. Wydział Oświaty
 2. Dyrektor PUP w Jarocinie

 

czerwiec

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2016 r.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

 

 1. Zarząd Powiatu
 2. Zarząd Powiatu

 

sierpień

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2017 roku.
 2. Informacja dotycząca sprawozdania finansowego „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2016 rok

 

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Zarząd Szpitala, Zarząd Powiatu

 

wrzesień

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku.
 2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.
 3. Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2017/2018

 

 1. Zarząd Powiatu
 2. Zarząd Powiatu
 3. Dyrektor Wydziału Oświaty

 

październik

 1. Informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2016/2017
 3. Przewodniczący Rady, Starosta,
  Urząd Skarbowy
 4. Wydział Oświaty
 

listopad

 

1. Informacja o stanie sanitarno - epidemiologicznym na obszarze powiatu za 2016 rok

 

 

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

 

grudzień

 1. Uchwalenie budżetu powiatu na 2018 rok
 2. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok.
 3. Uchwalenie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na 2018 rok.
 4. Zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
 5. Informacja o funkcjonowaniu Domów Dziecka w Górze i w Dobieszczyźnie.

 

 1. Zarząd Powiatu
 2. Przewodniczący Rady
 3. Przewodniczący Komisji Stałych
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 5. Dyrektorzy Domów Dziecka

 

 

 

 
« powrót Drukuj

Czytaj również: