« powrót

Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej

PLAN KONTROLI

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU

NA 2017 ROK

 

TERMIN

TEMATYKA

I kwartał

 

Styczeń

Luty

Marzec

1. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

2. Kontrola przetargów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym (styczeń, luty, marzec).

3. Analiza i kontrola udzielania i rozliczania dotacji (podmiotowych) placówkom niepublicznym w 2016, w tym Społecznemu Liceum przy ul. Przemysłowej 1 oraz Szkoła p. Hajdasza.

4. Kontrola pełnienia nadzoru właścicielskiego przez Zgromadzenie Wspólników – Zarząd Powiatu nad Spółką z o.o. „Szpital Powiatowy

w Jarocinie”

5. Analiza i kontrola zasadności przyznawanych nagród pracownikom w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w roku 2016 w porównaniu do 2015 roku.

6.Realizacja godzin ponadwymiarowych w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu jarocińskiego oraz zasadność przydzielania zastępstw.

 

II kwartał

 

Kwiecień

Maj

Czerwiec

 

  1. Kontrola realizacji budżetu powiatu za 2016 rok  – procedura absolutoryjna.

- sprawozdanie finansowe
- wniosek w sprawie absolutorium.

2. Kontrola przetargów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym (kwiecień, maj, czerwiec)

3. Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu Jarocińskiego od stycznia do grudnia 2016 r.

4. Kontrola wyrywkowa rozliczeń dotacji udzielonych na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie kultury i kultury fizycznej za 2016 r.

III kwartał

 

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

1. Analiza i ocena wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2017 roku

2. Kontrola przetargów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym (lipiec, sierpień, wrzesień).

3. Analiza i kontrola zasadności wydatków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i wydatkowania środków z tytułu krajowych i zagranicznych podróży służbowych w ZSP Nr 1, Nr 2, ZSO, Tarce, Poradnia i ZSS (za okres 2016 – 2017 do sierpnia).

4. Kontrola wniosków do budżetu powiatu na 2017 r.

 

 

 
« powrót Drukuj

Czytaj również: