« powrót

Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej

 

PLAN KONTROLI

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU

NA 2019 ROK

 

TERMIN

TEMATYKA

I kwartał

 

Styczeń

Luty

Marzec

1. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

2. Kontrola przetargów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym (styczeń, luty, marzec).

3. Kontrola przyznanych dotacji na podstawie zawartych porozumień.

 

II kwartał

 

Kwiecień

Maj

Czerwiec

 

1.      Kontrola realizacji budżetu powiatu za 2018 rok  – procedura absolutoryjna.

- sprawozdanie finansowe
- wniosek w sprawie absolutorium.

2. Kontrola przetargów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym (kwiecień, maj, czerwiec)

3. Kontrola Wydziału Rozwoju w zakresie wykonanych inwestycji.

4. Kontrola szerokości pasa drogowego, poboczy, stanu rowów odwadniających przy wybranych drogach powiatowych.

III kwartał

 

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

1. Analiza i ocena wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku

2. Kontrola przetargów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym (lipiec, sierpień, wrzesień).

3. Kontrola pełnienia nadzoru właścicielskiego przez Zgromadzenie Wspólników – Zarząd Powiatu nad Spółką „Szpital Powiatowy  Jarocinie” Sp. z o.o.

 

IV kwartał

 

Październik

Listopad

Grudzień

1. Opracowanie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

2. Kontrola przetargów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym (październik, listopad, grudzień).

 

 

                                                                                         Przewodniczący

                                                                                      Komisji Rewizyjnej

 

                                                                                        Jacek Jędraszczyk

 
« powrót Drukuj

Czytaj również: