otwórz widżet facebooka

Nieodpłatne porady prawne tylko przez telefon

Dodano 14 października 2020, wpis archiwalny Nieodpłatne porady prawne tylko przez telefon

Masz kłopoty w sprawach prawnych lub z zakresu innych spraw życia codziennego? Możesz skorzystać z darmowej pomocy prawnika, doradcy obywatelskiego lub mediatora.


 

Zmiana zasad funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji na terenie powiatu jarocińskiego -  Zgodnie z komunikatem Starosty Jarocińskiego z dnia 13 października 2020r.

 

Informujemy o podjęciu działań przez Starostę Jarocińskiego mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego. 

1.    Od 19 października 2020r. do odwołania zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w Jarocinie i Żerkowie.

2.    Nadal zawieszona pozostaje, do odwołania, bezpośrednia obsługa interesantów w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w Kotlinie i Jaraczewie.

3.    Porady będą udzielanie wyłącznie przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (npp@powiat-jarocinski.pl), w godzinach pracy punktów tj:

·         Poniedziałek - 8.00 -16.00

·         Wtorek – 8.00 do 17.00

·         Środa – 8.00 do 16.00

·         Czwartek – 8.00 do 16.00

·         Piątek – 8.00 do 16.00

4.    Obowiązują zapisy na porady zdalne pod numerem telefonu: 62 7407922 w godz. od 8.00 do 15.00 lub przez stronę internetową: http://www.powiat-jarocinski.pl/Rezerwacja_wizyt.html.

5.    Osoba korzystająca z pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość przed jej udzieleniem składa na adres rejestracjanpp@powiat-jarocinski.pl  wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wniosek można pobrać ze strony internetowej powiatu https://www.powiat-jarocinski.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna.html

6.    Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona ma możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej W KARCIE POMOCY – CZĘŚĆ B za pośrednictwem poczty elektronicznej: npp@powiat-jarocinski.pl, listownie bezpośrednio do komórki organizacyjnej Starostwa obsługującej pod względem organizacyjno-technicznym zadanie: Starostwo Powiatowe w Jarocinie Wydział Administracyjno – Inwestycyjny, al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin z dopiskiem nieodpłatna pomoc prawna. KARTĘ POMOCY – CZĘŚĆ B można pobrać ze strony internetowej powiatu https://www.powiat-jarocinski.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna.html.

7.  Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ). Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć "Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”.  

Pobierz w wnioski i oświadczenia:

 

http://powiat-jarocinski.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna.html

 

×