« powrót 01 lutego 2018

ROK OD ZMIANY W POWIECIE

ROK OD ZMIANY W POWIECIE  photo

Równo rok temu zmienił się Zarząd Powiatu – od czasu tego w powiecie jarocińskim zmieniło się wiele. Ruszyła od lat wyczekiwana rozbudowa szpitala, inwestycje oświatowe i drogowe nabrały rozmachu… Jak miniony rok oceniają sami członkowie Zarządu Powiatu?

Teodor Grobelny, Starosta To był dobry rok dla powiatu jarocińskiego, mogliśmy wreszcie wcielić w życie plany, które wcześniej były tylko „papierowe” i „medialne”. Krok po kroku, z rozwagą przeprowadzamy inwestycje i nie tracimy czasu na lansowanie siebie i oczernianie innych… My działamy i rozumiemy, że samorząd to nie jest prywatny biznes, a działalność na rzecz dobra ogółu. Z pełną konsekwencją zrealizujemy nasze założenia i dzielimy budżet powiatu sprawiedliwie dla wszystkich 4 gmin.

Mirosław Drzazga, Wicestarosta  Dla oświaty w naszym powiecieto był doskonały rok. Świetne wyniki egzaminacyjne szkół nam podległych, wiele projektów, dzięki którym pozyskaliśmy ogromne fundusze zewnętrzne, wysokobudżetowe inwestycje i przeprowadzone remonty w szkołach – to wszystko pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość. W naszych szkołach radykalnie poprawiły się standardy uczenia. I zapewniam, że to jeszcze nie koniec… będziemy dalej inwestować w oświatę.

Stanisław Martuzalski, Członek Zarządu, odpowiedzialny za sprawy szpitala. Rok to tak naprawdę ¼ kadencji i mimo tak krótkiego czasu udało się w kwestii szpitala uratować jego płynność finansową, jako placówki. Dostosowujemy szpital do wymaganych standardów, podnieśliśmy jakość leczenia i obsługi pacjentów. Szpital ubiega się o akredytację i cały czas idziemy do przodu… To co było niemożliwe od lat stało się faktem – czyli uruchomiliśmy też poradnię dla osób chorych na cukrzycę. Rozpoczęliśmy rozbudowę szpitala, która powinna ruszyć przynajmniej 5 lat temu – a teraz efekty rozbudowy już widać gołym okiem. Rozpoczęliśmy także cykliczne akcje pod nazwą „białe niedziele” z możliwością bezpłatnych porad i badań dla mieszkańców powiatu. Jedyne, co mogę sobie zarzucić, to tylko, że jako Powiat nie zorganizowaliśmy festiwalu disco polo… bo te środki przeznaczyliśmy na leczenie mieszkańców naszego powiatu.

Zbigniew Kuzdżał, Członek Zarządu, odpowiedzialny za sprawy drogowe. Cieszę się, że wszystkie zaplanowane inwestycje drogowe zostały  wykonane. Łącznie przebudowaliśmy ponad 10 km dróg w: Żerkowie, Dobieszczyźnie, Górze, Wilczy, czy Magnuszewicach. Na te inwestycje, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg Powiat wydał ponad 12 mln złotych. Teraz chcemy zrealizować kolejne przedsięwzięcia. Planujemy dalszą przebudowę drogi Dobieszczyzna-Sucha-Parzew, remont drogi Golina-Zakrzew, czy remont drogi z Góry do Noskowa. Staramy się także o dofinansowanie na przebudowę mostu w Magnuszewicach. Procedury przetargowe są już w toku.

« powrót Drukuj

Czytaj również: