« powrót 05 września 2019

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2019

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2019 photo

POWIAT JAROCIŃSKI

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2019

Temat tegorocznej 26. edycji akcji „Sprzątanie świata – Polska 2019” to: „Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!” Kulminacja akcji nastąpi w trzeci weekend września, w dniach 20 - 22. Na terenie powiatu jarocińskiego akcja „Sprzątanie świata – Polska 2019” przypadnie na dzień 20 września 2019 r. (piątek).

Na stronie www.naszaziemia.pl znajduje się szczególne zaproszenie od organizatorów akcji w Polsce do podejmowania działań, dzięki którym nauczymy się nie „produkować” zbędnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać i niszczyć środowiska.  Hasło tegorocznej akcji niesie także przesłanie, że równie ważna jest zmiana – zarówno naszych indywidualnych nawyków, jak i  zmiana procedur w instytucjach i firmach na przyjaźniejsze środowisku (np. rezygnacja z jednorazowych plastików).

Przeprowadzona corocznie na terenie powiatu jarocińskiego akcja potwierdza, że świadomość proekologiczna jest coraz większa wśród mieszkańców – a potwierdzeniem jest fakt, że  z roku na rok zebranych przez uczestników akcji odpadów jest coraz mniej.

W akcji biorą udział głównie uczniowie szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych funkcjonujących na terytorium powiatu, a także harcerze Hufca ZHP Jarocin, Społeczna Straż Rybacka, Koła Polskiego Związku Wędkarskiego: „Jarocin-Miasto”, Koło „Karaś” w Kotlinie, Koło w Żerkowie i Koło Nr 4 w Jaraczewie. Z informacji przekazanych przez szkoły wynika, że w ramach akcji odbywają się liczne konkursy i przedstawienia poświęcone ochronie środowiska naturalnego, promujące hasło tej edycji konkursu.

W ramach akcji tradycyjnie przeprowadzane jest sprzątanie w terenie, ze szczególnym uwzględnieniem terenów leśnych, rekreacyjnych i terenów wokół akwenów wodnych. Znaczna część odpadów zostaje posegregowana. Dla sprawnego przebiegu tego masowego przedsięwzięcia Starostwo Powiatowe w Jarocinie wystąpiło do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Jarocin, gminy Kotlin, gminy Jaraczewo, miasta i gminy Żerków, innych placówek oświatowo-wychowawczych funkcjonujących na terytorium powiatu oraz do ww. instytucji o rozpropagowanie celu i założeń organizacyjnych akcji.

Na pokrycie kosztów organizacji akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2019” w powiecie jarocińskim, przeznaczono ze środków budżetu powiatu jarocińskiego sumę prawie 10 tys. zł - za co lokalni organizatorzy zakupią materiały związane z przeprowadzeniem akcji (worki na śmieci i rękawice, ręczne narzędzia pomocne przy sprzątaniu itp.).

Przyznane środki będą mogły zostać wykorzystane również na przeprowadzenie konkursów proekologicznych promujących hasło tegorocznej akcji – każda bowiem okazja do zdobywania wiedzy o środowisku, jego stanie i zagrożeniach jest cenna z dydaktycznego punktu widzenia. Z sumy tej zapłacone zostaną również rachunki za wywóz zebranych odpadów na miejscowe składowiska i należne opłaty składowiskowe.

Więcej informacji o tegorocznej akcji: www.naszaziemia.pl

« powrót Drukuj

Czytaj również: