STATYSTYCZNIE NAJLEPSZE

Dodano 06 kwietnia 2018, wpis archiwalny STATYSTYCZNIE NAJLEPSZE

Laureatki odebrały nagrody: laptopy, kupon na zakup artykułów komputerowych, gry dydaktyczne oraz publikacje GUS i  Urzędu Statystycznego.

Europoseł Andrzej Grzyb ufundował również nagrodę w postaci wyjazdu studyjnego do Brukseli połączonego ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego. Szkoła otrzymała drukarkę oraz roczniki statystyczne.

Organizatorami rozgrywek byli: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Statystyczne z siedzibą w Warszawie oraz Urząd Statystyczny w Poznaniu.

Uczennice pracowały pod kierunkiem mgr Małgorzaty Ginter – nauczycielki przedmiotów ekonomicznych.

Celem Konkursu, adresowanego do uczniów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych, jest upowszechnienie wiedzy o polskich służbach statystyki publicznej i organizacjach statystycznych oraz popularyzacja zasobów informacyjnych statystyki publicznej jako źródła wiedzy o procesach społeczno-gospodarczych w aspekcie regionalnym i lokalnym, a także sprawdzanie umiejętności analitycznej oceny badanych zagadnień i precyzyjnego formułowania wniosków na podstawie danych statystycznych.

LAUREATKOM I "TRENERCE" SEDECZNIE GRATULUJEMY.

×