« powrót 18 października 2018

ŚWIĘTO EDUKACJI W TARCACH

ŚWIĘTO EDUKACJI W TARCACH photo

POWIAT JAROCIŃSKI W ZSP-B W TARACH ODBYŁA SIĘ UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ... (poniżej fotorelacja i lista nagrodzonych nauczycieli)

I. Tytuł Honorowego Profesora Oświaty – Starosta Teodor Grobelny złożył gratulacje pani Beacie Udzik.

II. Medal Komisji Edukacji Narodowej 
Starosta Teodor Grobelny wręczył dyplomy i złożył gratulacje nauczycielom:
 Małgorzacie Kościelnej – ZSP 1
 Karolinie Szymenderskiej – ZSP 1 
 Marii Kubickiej – Główny – ZSSp
 Michałowi Kuropaczewskiemu – ZSSp

III. Złote Medale za Długoletnią Służbę
Starosta Teodor Grobelny wręczył dyplomy i złożył gratulacje nauczycielom:
• Teresie Bartkowiak-Bartczak
• Irenie Szymankiewicz

IV. Srebrny Krzyż Zasługi
Starosta Teodor Grobelny wręczył dyplomy i złożył gratulacje Agacie Klimaszewskiej.

V. Nagrody Starosty Jarocińskiego
Starosta Teodor Grobelny wręczył dyplomy i złożył gratulacje nauczycielom oraz przyznał im nagrody od 3 000 zł do 3 700 zł: 
1. Krystynie Błaszczyk –ZSP Nr 1
2. Grzegorzowi Gorzelańczykowi –ZSP Nr 1
3. Annie Woźniak –ZSP nr 2
4. Maciejowi Dolacie –I LO 
5. Agnieszce Zaborowskiej –ZSSp
6. Aleksandrze Szymczak - Berger –Poradnia PP
7. Markowi Tyrakowskiemu –I LO
8. Grzegorzowi Maćkowiakowi –ZSSp
9. Klarze Wosik - ZSPB Tarce
10. Andrzejowi Śramie –ZSPB Tarce 
11. Sławomirowi Wilakowi –ZSPB Tarce

VI. Nauczyciele dyplomowani
Starosta Teodor Grobelny wręczył dyplomy i złożył gratulacje nauczycielom:
1. Lidii Szybiak – ZSP Nr 2
2. Agnieszce Wąsik – ZSP Nr 2
3. Magdalenie Cyfert- ZSP Nr 2
4. Rafałowi Dopierale – ZSP Nr 2
5. Anecie Grzelak – ZSP Nr 2
6. Annie Muszyńskiej – ZSP Nr 2
7. Annie Woźniak – ZSP nr 2
8. Katarzynie Uniejewskiej – ZSP Nr 2 
9. Magdalenie Marcinkowskiej –ZSPB Tarce
10. Justynie Dudzie – ZSPB Tarce

VII. Nauczyciele mianowani
Starosta Teodor Grobelny wręczył dyplomy i złożył gratulacje nauczycielom:
1. Agnieszce Miękus – ZSSp
2. Danucie Kożuch – ZSP 1
3. Ewelinie Hajdner – ZSP 2
4. Oldze Filipiak – ZSPB Tarce
5. Jadwidze Zielińskiej – ZSP B Tarce
6. Jackowi Mizgalskiemu – ZSP B Tarce

VIII. Nauczyciele ze szkoły Antonianum 
Starosta Teodor Grobelny wręczył dyplomy i złożył gratulacje oraz podziękowania nauczycielom: 
1. O. Sofroniuszowi Rempuszewskiemu 
2. Krystynie Binkowskiej
3. Lindzie Błaszczyk
4. Krystynie Czabańskiej 
5. Zbigniewowi Jańcowi
6. Beacie Kotuli
7. Krystynie Maćkowiak
8. Elżbiecie Michalskiej
9. Adzie Nowak
10. Dorocie Nowickiej
11. Laurze Paluszkiewicz
12. Marii Podemskiej
13. Janinie Stawskiej
14. Marii Szczepańskiej
15. Marii Szymanek
16. Marii Szymczak
17. Genowefie Zienkowicz
18. Pawlowi Zjeżdżałce
19. Ewie Rose

« powrót Drukuj

Czytaj również: