BIP
« powrót 21 listopada 2017

Poznańska Kolej Metropolitalna

Poznańska Kolej Metropolitalna photo

17 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Wicemarszałek Województwa Wojciech Jankowiak i Jan Grabkowski, Starosta Poznański - przedstawili informacje na temat zaawansowania prac nad projektem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) w spotkaniu uczestniczył także Starosta Jarociński Teodor Grobelny.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podkreślił: „Ideę Poznańskiej Kolei Metropolitalnej zamierzamy wdrażać sukcesywnie. Już w marcu, a najpóźniej czerwcu 2018 roku chcemy uruchomić 23 pary dodatkowych pociągów na 4 liniach – do Wągrowca, Grodziska Wielkopolskiego, Nowego Tomyśla i Jarocina. Istotą powodzenia tego projektu jest współfinansowanie połączeń solidarnie i takie stanowisko podzielają wszyscy zainteresowani. W grudniu tego roku podpiszemy z samorządami porozumienie w tej sprawie, a do końca stycznia przyszłego roku umowy. To optymalny model i cieszę się, że udało nam się go zgodnie wypracować”.

Poznańska Kolei Metropolitalna  jest wspólnym przedsięwzięciem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego oraz gmin i powiatów położonych wzdłuż linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego. "PKM  jest systemem regularnych kolejowych połączeń regionalnych współfinansowanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz położone wzdłuż 9 linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej. Częstotliwość  kursowania pociągów PKM w godzinach szczytu przewozowego będzie bardzo duża i zaplanowana jest na co 30 minut. Zapewni to pasażerom odpowiedni komfort podróżowania, a zdając sobie sprawę, jak wiele osób z naszego powiatu codziennie dojeżdża do Poznania do pracy uznałem, że Powiat Jarociński powinien uczestniczyć w tym projekcie." - wyjaśnia Starosta Jarociński Teodor Grobelny.

Poznańska Kolej Metropolitalna będzie obejmować swoim zasięgiem obszar w promieniu ok. 50 km od Poznania, wyznaczony przez stacje końcowe PKMna poszczególnych liniach kolejowych: Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, Kościan, Jarocin, Wrześnię, Gniezno, Wągrowiec, Oborniki i Szamotuły.

Główne cele projektu nazwanego „Poznańska Kolej Metropolitalna”, to: 
- zwiększenie integracji jednostek samorządu terytorialnego tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Poznania, 
- podniesienie jakości i komfortu podróżowania mieszkańców Metropolii Poznań w jej obrębie, 
- zmniejszenie natężenia indywidualnego ruchu samochodowego w obrębie Miasta Poznania oraz - preferowanie ekologicznego transportu kolejowego.

Rolę organizatora Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - mocą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i wolą wszystkich zainteresowanych samorządów - pełnić będzie Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Zadanie to będzie realizowane przez samorządowego przewoźnika kolejowego, jakim jest spółka Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Funkcję koordynatora działań informacyjno – promocyjnych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej pełnić będzie Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej następować będzie etapami, począwszy od drugiego kwartału 2018 roku. Zakończenie wdrażania tego projektu przewidziane jest na 2021 rok i uzależnione jest od zakończenia remontów poszczególnych linii kolejowych przez 
PKP PLK SA. W pierwszej kolejności PKM uruchomiona zostanie na 4 liniach kolejowych: do Wągrowca, Nowego Tomyśla, Jarocina i Grodziska Wielkopolskiego.

W drugim etapie, który przypadać będzie na lata 2019 – 2021 zakłada się sukcesywne włączanie do systemu kolejnych połączeń na zmodernizowanych liniach kolejowych. Przewidujemy, że nastąpi to w takiej kolejności: do Rogoźna (przełom 2019 i 2020 roku), Wrześni (2020 rok), Kościana (2020 r.), Szamotuł (2021 r.) i Gniezna (2021 r.). Współfinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oparte będzie na zasadzie solidaryzmu, czyli solidarnego udziału wszystkich samorządów położonych wzdłuż danej linii kolejowej w udzielaniu wsparcia finansowego, w postaci dotacji celowej, Samorządowi Województwa Wielkopolskiego na pokrywanie kosztów części uruchamianych połączeń kolejowych.

Koszty osiągnięcia nowej jakości, jaką będzie Poznańska Kolej Metropolitalna, będą ponoszone więc wspólnie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, którego udział finansowy w tym projekcie kształtować się będzie na poziomie 40% kosztów dodatkowych połączeń, powiatów położonych wzdłuż poszczególnych linii kolejowych – na poziomie 20% tych kosztów i położonych wzdłuż tych linii gmin – na poziomie 40% kosztów.

Jeszcze w listopadzie br. Stowarzyszenie Metropolia Poznań ogłosi konkurs na logo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Wybrany znak graficzny zostanie umieszczony obok obecnie funkcjonujących oznaczeń na pociągach, które obsługiwać będą połączenia w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Zasady wspólnych działań zmierzających do uruchomienia projektu pod nazwą „Poznańska Kolei Metropolitalna”, wraz z regułami partycypacji w kosztach dodatkowych połączeń, zostały przedstawione przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, uczestniczących w projekcie, na spotkaniach zorganizowanych w dniu dzisiejszym (tj. 17 listopada 2017 r.) z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Na początku przyszłego roku planowane jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę Metropolii oraz podpisanie stosownych porozumień pomiędzy Województwem Wielkopolskim, Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, Miastem Poznań, Powiatem Poznańskim i jednostkami samorządu terytorialnego (powiaty i gminy) położonymi wzdłuż danej linii o wzajemnym współdziałaniu w celu uruchomienia PKM.

W pierwszej połowie 2018 roku Marszałek Województwa Wielkopolskiego planuje podpisanie z jednostkami samorządu terytorialnego położonymi wzdłuż czterech linii kolejowych, dwustronnych umów dotacyjnych, szczegółowo określających kwestie rozliczeń związanych z funkcjonowaniem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

« powrót Drukuj

Czytaj również:

Zobacz także:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej baner
 baner
 baner
 baner
 baner
 baner
 baner
 baner
 baner

Starostwo Powiatowe w Jarocinie

63-200 Jarocin
Al. Niepodległości 10-12

tel. 62 747-15-96
fax. 62 747-33-37
  • herb Jarocin
  • herb Jaraczewo
  • herb Kotlin
  • herb Żerków
realizacja:Studio Fabryka