Wydawnictwa regionalne

Ilona Kaczmarek

"Ignacy Niedźwiedziński – ksiądz, społecznik, Honorowy Obywatel Jarocina"

 

Pierwsza monografia ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego, proboszcza parafii pw. św. Marcina w Jarocinie w latach 1917 – 1941. Książka oparta została w dużej mierze na źródłach przechowywanych w archiwach kościelnych w Gnieźnie i Poznaniu oraz Archiwum Państwowym w Poznaniu. Opracowanie wzbogacone zostało fotografiami i dokumentami, obrazującymi działalność kapłana-społecznika. Wykorzystane materiały pochodzą z zasobów muzealnych i archiwalnych oraz zbiorów prywatnych.    


Krzysztof Lesiakowski, Paweł Perzyna, Tomasz Toborek

"Jarocin w obiektywie bezpieki"

Ponad dwustustronicowy album stanowi katalog wystawy „Jarocin w obiektywie bezpieki” przygotowanej przez IPN w Łodzi we współpracy z Muzeum Regionalnym w Jarocinie. Ekspozycja była pokazywana w 2005 r. w podcieniach jarocińskiego ratusza, a od tamtego czasu odwiedziła kilkadziesiąt miast w Polsce. W albumie opublikowane zostały zdjęcia ze zbiorów Archiwum IPN w Łodzi i Muzeum Regionalnego w Jarocinie, wykorzystano także prace niezależnego fotografa Tomasza Barasińskiego oraz zdjęcia ze zbiorów prywatnych. Publikacja pokazuje inwigilację młodzieży przez Służbę Bezpieczeństwa oraz próby wpływania przez władze na przebieg festiwali w Jarocinie w latach 80. Album pierwszy raz wydano pod koniec 2004 r.  


Piotr Marchwiak

"Moje wyprawy historyczne po Ziemi Jarocińskiej"

Książka jest zbiorem artykułów nieżyjącego już jarocińskiego historyka i regionalisty Piotra Marchwiaka. Pozostawił on po sobie bogaty dorobek w postaci setek tekstów historycznych o charakterze popularnonaukowym publikowanych przez lata w prasie lokalnej. Na Moje wyprawy historyczne po Ziemi Jarocińskiej złożyły się najciekawsze teksty zamieszczane swego czasu na łamach „Gazety Jarocińskiej”. 


"Generacja"

Album fotografii Michała Wasążnika z tekstem Roberta Jarosza dokumentujący rodzący się w latach 80. w Polsce ruch punkowy. Wydawnictwo zawiera również sporą porcję zdjęć z jarocińskich festiwali, które odbywały się na początku lat 80.   


 Tomasz Toborek

"Niezależna muzyka rockowa"

Książka autorstwa Tomasza Toborka jest częścią projektu edukacyjnego IPN prowadzonego w ramach Roku Kultury Niezależnej. Wydawnictwo albumowe zawiera dziesiątki fotografii Mirosława Makowskiego, Michała Wasążnika, a także zdjęcia z archiwum IPN w Łodzi, Warszawie oraz ze zbiorów Krzysztofa Kozaka. Autor przedstawia Festiwal Muzyków Rockowych w Jarocinie jako jedno z ważniejszych zjawisk wpisujących się w hasło "kultura niezależna", stąd w albumie znalazło się wiele fotografii z Jarocina.  


 Eugeniusz Czarny

Jarocin na dawnych pocztówkach

Jarocin na dawnych pocztówkach

Widokówki z lat 1897 - 1918/ Jarocin 2003

Wydawnictwo w formie albumu, zawiera 205 reprodukcji pocztówek Jarocina, które ukazały się przed 1919 rokiem. Stanowi najpełniejszy przegląd dawnych widokówek miasta z bogatej, liczącej blisko 1000 eksponatów, kolekcji muzeum.

Publikacja może być swoistym przewodnikiem podczas sentymentalnego spaceru ulicami dawnego Jarocina. Wiele obiektów uwiecznionych na pocztówkach już nie istnieje, inne zostały tak gruntownie przebudowane, że trudno je dziś rozpoznać. Pocztówki pomogą uważnemu obserwatorowi dostrzec zmiany jakie zaszły w przestrzeni miejskiej w ciągu ponad 100 lat. Album poprzedzony jest tekstem wprowadzającym w klimat miasta z przełomu XIX i XX wieku, a reprodukcje utrzymane w naturalnej kolorystyce. Do wydawnictwa dołączono plan Jarocina z 1912 r. z niemieckojęzycznymi nazwami ulic.  


Eugeniusz Czarny 

Powiat Jarociński na dawnych pocztówkach

Powiat Jarociński na dawnych pocztówkach

 Widokówki sprzed 1919 roku/ Jarocin 2004

Wydawnictwo stanowi kontynuację albumu z dawnymi pocztówkami Jarocina. Zawiera 240 reprodukcji pocztówek z przełomu XIX i XX wieku, prezentujących widoki dawnego powiatu jarocińskiego. W albumie znaleźć można barwne reprodukcje pocztówek z kilkudziesięciu miejscowości gmin Jarocin, Jaraczewo, Kotlin, Żerków i Nowe Miasto nad Wartą. Osobną część poświęcono malowniczym terenom Polskiej Szwajcarii.

Tekst wprowadzający zawiera między innymi dwujęzyczny wykaz miejscowości przedstawionych na pocztówkach oraz krótkie notatki o historii każdej z nich. Uzupełnienie stanowi reprint mapy powiatu z roku 1915. 


Eugeniusz Czarny 

"Ziemia Jarocińska na dawnych pocztówkach"

 Widokówki z lat 1919 - 1945/ Jarocin 2006

Album jest ostatnią częścią tryptyku poświęconego dawnym widokówkom Jarocina i okolic. Zaprezentowano w nim 170 reprodukcji pocztówek z lat 1919 – 1945 obejmujących teren zwany umownie Ziemią Jarocińską. Pocztówki z tego okresu są mniej okazałe i na niższym poziomie edytorskim niż te, wydawane przed 1919 rokiem, stanowią jednak doskonałą ilustrację przemian jakie miały miejsce na Ziemi Jarocińskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego i w latach okupacji hitlerowskiej. Reprodukcje utrzymane zostały w oryginalnej kolorystyce, drukowane na kredowym papierze i w twardej oprawie. Do wydawnictwa dołączono dwa reprinty map powiatu jarocińskiego z okresu międzywojennego i z roku 1941.    


 Stanisław Karwowski

"Historia Rodu Leszczyców z Radolina Radolińskich"

Publikacja jest tłumaczeniem niemieckojęzycznego opracowania autorstwa znanego poznańskiego historyka Stanisława Karwowskiego Geschichte des Hauses Leszczyc von Radolin Radoliński, które ukazało się w 1908 roku. Jest to obszerna rozprawa poświęcona genealogii rodu Radolińskich, którego jedna z gałęzi od 1661 roku związana była z Jarocinem. Oprócz interesujących i w większości nieznanych wcześniej faktów z przeszłości rodu, niewątpliwym walorem dzieła są unikatowe ilustracje. Na kartach książki znalazły się reprodukcje portretów rodzinnych zdobiących niegdyś ściany jarocińskiego pałacu, a także jedyne zachowane fotografie wnętrz oraz dzieł sztuki i cennych dokumentów, które w większości bezpowrotnie zaginęły.  


Jadwiga Podeszwa

"Tam, gdzie na wsi miasteczko"

 Jarocin 2012

Publikacja jest kontynuacją książki o Osieku. Osiek i Mieszków to miejscowości związane z dzieciństwem autorki, darzącej je głębokim przywiązaniem.  


 Dawid Waszak

"Narodziny zła"

„Narodziny zła” to spowiedź głównego bohatera. Steve dorastał w patologicznej rodzinie, z której postanowił się jak najszybciej wydostać. Po przeprowadzce poznaje piękną kobietę, która pokazuje mu, co to znaczy naprawdę kochać, jednak splot wielu wydarzeń w jego życiu powoduje, staje się bezlitosnym mordercą.

„Narodziny zła” to debiut niezwykle mocny, któremu nie brakuje odwagi, nawet brawury, w lawirowaniu pomiędzy gatunkowymi kliszami, i dociekliwości w zgłębianiu mechanizmów rządzących ludzką psychiką. Od psychologicznego banału chroni go jednak przewrotny strumień (kilku) świadomości, od ugrzęźnięcia w pociągającym, acz płytkim świecie prozy brutalnej – umiejętność nadawania scenom z horroru drugiego dna i korzystanie z adekwatnie chropawego języka. To ciekawa gra literacka prowadzona na kilku poziomach, a jednocześnie zagadka dla odbiorców książki, którym pozostawia się ocenę głównego (a może nawet jedynego) bohatera.     


 Marek Chwistek

"Żerkowsko - Czeszewski Park Krajobrazowy"

Album jest unikalnym zbiorem fotografii z terenu Żerkowsko - Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, które doskonale oddają bogactwo flory i fauny tego obszaru. Elementem determinującym w krajobrazie parku są rzeki Warta i Lutynia wraz ze starorzeczami. To doskonałe miejsca rozrodu i stołówka dla licznych gatunków zwierząt. Pałace i kościołu harmonijnie wkomponowane w otoczenie pozwalają nam odbyć podróż w czasie, aby zapoznać się z burzliwą przeszłością naszej ojczyzny. Z pewnością warto mieć ten album w swojej kolekcji! 

ALBUM ŻERKOWSKO- CZESZEWSKI PARK KRAJOBRAZOWY  


Andrzej Gogulski

"...Zaczęło się w Jarocinie"

Publikacja dotyczy tematu powstania wielkopolskiego a szczególnie działań poprzedzających powstanie na ziemi jarocińskiej. Jej główna część poświęcona jest tzw. jarocińskiej rewolucji w listopadzie i grudniu 1918r.oraz udziału jarocińskich kompanii na frontach Powstania Wielkopolskiego 1918/19 r. Ponadto, przedstawione są sylwetki dowódców i jarocińskich powstańców, a także epilog wydarzeń historycznych w którym przedstawiony jest los powstańców w odrodzonej Ojczyźnie. W treści książki znajduje się też kilka wybranych wspomnień jarociniaków uczestniczących w działaniach przed i w czasie powstania. Książka na końcowych stronach nawiązauje do współczesnych obchodów rocznicowych Powstania Wielkopolskiego w Jarocinie i Mieszkowie. W publikacji zaprezentowanych zostało ok. 230 zdjęć z okresu powstania oraz sylwetek jarocińskich powstańców. 


Wydawca: Fundacja 750 - lecia Jarocina

"Projekt 95"

Dwupłytowe wydawnictwo prezentujące losy Jarocińskich Powstańców Wielkopolskich. Wydawnictwo tym bardziej niezwykłe, że przygotowane przez młodych mieszkańców Ziemi Jarocińskiej. Ogromne gratulacje należą się Tomkowi Jankowskiemu – współtwórcy scenariusza, reżyserowi widowiska oraz autorowi słów i muzyki piosenek napisanych specjalnie z tej okazji.  Ale ukłony należą się wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu, bo dzięki nim poznajemy historię mieszkańców Ziemi Jarocińskiej walczących w Powstaniu Wielkopolskim, historię sprzed 95 lat opowiedzianą w przystępny sposób, dopełnioną rockową muzyką, jak na Jarocin przystało! Na płytach CD i DVD znajduje się 6 autorskich „powstańczych” piosenek (wraz z wersjami instrumentalnymi do samodzielnego śpiewania), rejestracja widowiska „95”, które w grudniu 2013 roku miało swą premierę na jarocińskim rynku oraz materiały multimedialne stworzone z tej okazji w formie filmu. Niepowtarzalny album mieści  w sobie  zarówno walory edukacyjne, kulturalne jak i promocyjne i jest adresowany do wielopokoleniowego grona odbiorców. Wydawnictwo wyprodukowane przez Fundację 750-lecia Jarocina trafi do muzeów regionalnych i bibliotek powiatowych na terenie Wielkopolski. Jednym z mecenasów płytowego przedsięwzięcia jest samorząd Powiatu Jarocińskiego, który patronował także realizacji projektu edukacyjno – kulturalnego pod nazwą „Odkryj bohatera”. 


Edward Góra, 

"Dęby, O prawo białego człowieka, Połamane wiosła"

  


Edward Góra

"Prosto z pnia, Teksty wybrane, Święta Genowefa i student"


Edward Góra

"Gromadka"


Dawid Waszak

"O tym, który raz już umarł"

To sensacyjna historia z elementami grozy, spisana w formie wspomnień księdza spowiednika. Seryjny morderca w każdy piątek atakuje kobiety, a jego tropem podąża policjant odpowiedzialny za skomplikowane śledztwo. Prowadzący dochodzenie sam ma wiele na sumieniu, a dla awansu jest w stanie dokonać rzeczy makabrycznych.

Dawid Waszak urodził się 28 stycznia 1989 roku w Jarocinie. Jest to jego miasto rodzinie w którym dorastał i kształcił się. Waszak uczęszczał do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie  i został absolwentem technikum handlowego, po czym zrezygnował z dalszej edukacji na rzecz rozwijania swoich pasji związanych z literaturą. Swoją pisarską przygodę rozpoczął dwa lata po ukończeniu szkoły. W 2012 roku Waszak podczas pobytu  w Niemczech skończył pisać swoje pierwsze  dzieło ,co zaowocowało premierą debiutanckiej książki pt. „Narodziny zła”. Książką zebrała wiele pozytywnych recenzji i ocen co zmotywowało młodego pisarza do rozpoczęcia działań nad nową powieścią pt. „O tym, Który raz już umarł”. Pisanie i literatura nie jest jedyną pasją pisarza, należy do niej również muzyka rockowa i alternatywna.     


Andrzej Gogulski

„Czas Wojny! Fotografie, dokumenty i wspomnienia jarociniaków”

„Czas Wojny! Fotografie, dokumenty i wspomnienia jarociniaków”

Druga książka autorstwa Andrzeja Gogulskiego ukazała się na jarocińskim rynku wydawniczym. „Czas Wojny! Fotografie, dokumenty i wspomnienia jarociniaków” to tytuł publikacji przygotowanej z okazji 100-ej rocznicy wybuchu I wojny światowej i 75- rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

Książka w formie albumowej opowiada historię mieszkańców ziemi jarocińskiej w okresie dwóch światowych wojen. Zawiera ponad 300 fotografii i dokumentów. Całość wzbogacona została wspomnieniami jarociniaków. W książce znajdują się też fragmenty artykułów  dotyczących tematyki wojennej, publikowanych wcześniej w Gazecie Jarocińskiej, a których autorem jest Andrzej Gogulski. Publikacja wydana została ze środków Gminy Jarociny w ramach inicjatywy lokalnej.  


Marek Chwistek

Album „Powiat Jarociński”

 Album „Powiat Jarociński”

Starostwo Powiatowe w Jarocinie zainicjowało prace związane z wydaniem albumu fotograficznego „Powiat Jarociński”. Marek Chwistek z wykształcenia jest leśnikiem i kulturoznawcą, fotografem - z zamiłowania. I to widać na klimatycznych zdjęciach, które tworzą album podzielony na dwie części. Pierwsza zatytułowana została Skarby kultury, druga - Barwy natury. Zdjęcia pokazują urokliwe miejsca wszystkich gmin z terenu powiatu jarocińskiego. Wykonane okiem fotografa, który na co dzień nie jest związany z Ziemią Jarocińską, odkrywają przed nami inne spojrzenie na miejsca od lat znane i być może dlatego nie zawsze doceniane.   


Dawid Waszak

"Mroczny Układ” 

Premiera książki 19 lutego 2018r. -  to kolejna książka z cyklu Jarocin opowiadająca historię mężczyzny, który postanowił wrócić do swojego rodzinnego miasta, aby stawić czoła swojej przeszłości. Po poznaniu pewnej kobiety, zostaje uwikłany w tajemnicze morderstwa, które jak się okazuje są związane z jego przeszłością. Historia opowiada o horrorze, który miał miejsce w Jarocinie, o układach i wielkich pieniądzach – to wszystko i nie tylko to można znaleźć w książce Dawida Waszaka, młodego pisarza z Jarocina.

Dawid Waszak - ur. w 1989 roku, mieszkaniec Jarocina, autor powieści: "Narodziny zła", "O Tym, który już umarł" i "Czerwień obłędu", ta ostatnia książka zainaugurowała cykl "Jarocin", w którym autor opisuje mroczne strony swojego miasta. "Mroczny układ" - to druga część tej serii.

Dawid Waszak

 Nowa książka Dawida Waszaka 

  Nowa książka Dawida Waszaka

Młody, jarociński pisarz wydał kolejną powieść. Dawid Waszak kolejny raz zaskakuje swoich czytelników. Pierwszą książkę pt. „Narodziny zła” wydał w czerwcu 2013 r.  w Warszawskiej Firmie Wydawniczej, kolejna pozycja „O Ty, który raz już umarł” miała swoją premierę rok później pod tym samym wydawnictwem. „Czerwień Obłędu” ukazała się we wrześniu 2015 roku we współpracy z wydawnictwem Novae Res i zapoczątkowała cykl „Jarocin” do którego należą książki „Mroczny układ” oraz najnowsza „Ciemność zła”

"Kacper Zborowski po powrocie do rodzinnego Jarocina zostaje uwikłany w morderstwo, którego nie popełnił. Wprawdzie sąd oczyścił go z zarzutów, ale to wcale nie oznacza, że w jego życiu w końcu zapanuje spokój. Wydarzenia z przeszłości nie dają o sobie zapomnieć, a Kacper zaczyna na własną rękę prowadzić śledztwo, próbując zdemaskować brudne sprawki burmistrza miasta i zrozumieć, jaką rolę w tym układzie odegrał przed laty jego ojciec. Rozdarty między spokojem i bezpieczeństwem bliskich, a chęcią odkrycia prawdy i szukaniem sprawiedliwości, czuje, że pogrąża się w narastającym wokół niego mroku..." – możemy przeczytać w zapowiedzi.

  

 

×