BIP
« powrót

Wydziały

Starostwo Powiatowe w Jarocinie

Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin

NIP: 617-18-45-629, REGON: 250864072

SEKRETARIAT: TEL. +48 62 7472-431
CENTRALA AUTOMATYCZNA: TEL. +48 62 7471-596
BIURO OBSŁUGI KLIENTA: TEL. +48 62 7472-920
SEKRETARZ POWIATU: TEL. +48 62 7407-928
SKARBNIK POWIATU: TEL. +48 62 7407-932
FAX +48 62 747 33 37
starostwo@powiat-jarocinski.pl

Biuro Obsługi Interesanta - BIP

Godziny urzędowania PN – PT od 8.00 – 16.00

Wydziały/Referaty/Adresy
Telefony 

Wydział Administracyjny - A

 

RK


Referat Komunikacji

ul. Zaciszna 2a 
63-200 Jarocin

 
 • Kierownik Referatu: 62 7471-985
 • Z-ca Kierownika: 62 7471-987
 • Wydawanie praw jazdy: 62 7495486, 62 7471-986
 • Wydawanie zaświadczeń, licencji dotyczących transportu drogowego: 62 7495-484
 • Rejestracja pojazdów: 62 7471-988


OB


Referat Organizacyjny
i Bezpieczeństwa

Al. Niepodległości 10 - 12 
63-200 Jarocin 

 
 • Kierownik Referatu: 62 7407-950
 • Biuro Referatu: 62 7407-947, -922, 
 • Zarządzanie Kryzysowe: 62 7407-949
 • Kadry: 62 7407-950
 • Obsługa informatyczna: 62 7407-951


BR


Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Al. Niepodległości 10 - 12 
63-200 Jarocin  

 

 
 • Biuro: 62 7407-954, -953


Wydział Finansów – F

Al. Niepodległości 10 - 12 
63-200 Jarocin 

 
 • Główna Księgowa: 62 7407-936
 • Biuro Wydziału: 62 7407-933, -934, -935, -937


Wydział Oświaty i Spraw Społecznych – O 

Al. Niepodległości 10 - 12
63-200 Jarocin 

 
 • Główny specjalista ds. oświaty  62 7407-942
 • Biuro Wydziału: 62 7407-943, -944, -929


Wydział Rozwoju – R


 • Dyrektor Wydziału: 62 7407-957

 

RI


Referat Inwestycji

Al. Niepodległości 10 - 12 
63-200 Jarocin

 

 
 • Kierownik Referatu: 62 7407-959
 • Biuro Referatu: 62 7407-958

 

BS


Referat Budownictwa i Środowiska

Al. Niepodległości 10 - 12 
63-200 Jarocin

 

 
 • Kierownik Referatu: 62 7407-938
 • Z-ca Kierownika: 62 7407-939
 • Biuro Referatu: 62 7407-941, -940

 

GN


Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

ul. T. Kościuszki 10 
63-200 Jarocin

 
 • Kierownik Referatu – Geodeta Powiatowy: 62 7407-964
 • Z-ca Kierownika: 62 7407-965
 • Z-ca Kierownika: 62 7407-960
 • Biuro Obsługi Klienta Referatu: 62 7471-980
 • Gospodarka Nieruchomościami: 62 7407-961, -962, -963
 • Ewidencja Gruntów i Budynków: 62 7407-981, -966, -967, -968
 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
  i Kartograficznej: 62 7407-970, -971, -972
 • Fax: 62 7407-971

 

DP


Referat Dróg Powiatowych

ul. Zaciszna 1
63-200 Jarocin

 • Kierownik Referatu: 62 7407-978
 • Biuro Obsługi Klienta Referatu: 62 7471-980
 • Biuro Referatu: 62 7407-979


Biuro Radców Prawnych – BP

Al. Niepodległości 10 - 12
63-200 Jarocin  • 62 7407-931


Powiatowy Rzecznik Konsumentów – PRK

Al. Niepodległości 10 - 12
63-200 Jarocin  • 62 7407-945


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – OIN

Al. Niepodległości 10 - 12
63-200 Jarocin  • 62 7407-946 

 

Pliki do pobrania:

« powrót Drukuj

Czytaj również: