otwórz widżet facebooka

Wydziały

STAROSTWO POWIATOWE W JAROCINIE

Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin

WYDZIAŁY, REFERATY:

Strukturę organizacyjną Starostwa tworzą następujące Wydziały, Referaty i Biura posługujące się symbolami:


1) Wydział Administracyjno-Inwestycyjny - A, w skład którego wchodzą:

 • Referat Organizacyjny, Zamówień Publicznych i Inwestycji -OZPI
 • Referat Komunikacji i Dróg – KD,
 • Referat Budownictwa i Środowiska- BS

2) Wydział Finansów – F,

3) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – GGN, w skład którego wchodzą:

 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – ODGK,
 • Referat Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – KGN.

4) Wydział Oświaty i Spraw Społecznych – O,

Poza wydziałami w Starostwie funkcjonują:

 • Pion Ochrony Informacji Niejawnych – OIN,
 • Biuro Radców Prawnych – BP,
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów – PRK,
 • Biuro ds. Informatyki - I,
 • Biuro ds. Kontroli – KF,
 • Geodeta Powiatowy – GP,
 • Inspektor Ochrony Danych - IOD,
 • Biuro Rady - BR
 • Stanowisko ds. Zarządu -ZP

 

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Pliki do pobrania

×