« powrót

Wykaz stowarzyszeń

MAPA AKTYWNOŚCI - stan na dzień 11.02.2020 r.


 

MAPA AKTYWNOŚCI - stan na dzień 12.03.2019r.


MAPA AKTYWNOŚCI - stan na dzień 28.11.2018r.


MAPA AKTYWNOŚCI - stan na dzień 28.09.2018r.


MAPA AKTYWNOŚCI - stan an dzień 05.12.2017r.


MAPA AKTYWNOŚCI - stan na dzień 20.07.2017 r.


Wybrany zarząd stowarzyszenia, wpisany do rejestru, jest zobowiązany, w terminie 14 dni od chwili jego powołania, zawiadomić o tym sąd rejestrowy oraz właściwy organ nadzoru w właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia, podając skład zarządu i adres siedziby stowarzyszenia, oraz doręczyć zmieniony statut stowarzyszenia.

 

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1% podatku


 

Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich

 

« powrót Drukuj

Czytaj również: