« powrót

Wykaz stowarzyszeń

MAPA AKTYWNOŚCI - stan na dzień 09.12.2019 r.


 

MAPA AKTYWNOŚCI - stan na dzień 12.03.2019r.


MAPA AKTYWNOŚCI - stan na dzień 28.11.2018r.


MAPA AKTYWNOŚCI - stan na dzień 28.09.2018r.


MAPA AKTYWNOŚCI - stan an dzień 05.12.2017r.


MAPA AKTYWNOŚCI - stan na dzień 20.07.2017 r.


Wybrany zarząd stowarzyszenia, wpisany do rejestru, jest zobowiązany, w terminie 14 dni od chwili jego powołania, zawiadomić o tym sąd rejestrowy oraz właściwy organ nadzoru w właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia, podając skład zarządu i adres siedziby stowarzyszenia, oraz doręczyć zmieniony statut stowarzyszenia.

 

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1% podatku


 

Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich

 

« powrót Drukuj

Czytaj również:

Praca Starostwa Powiatowego w Jarocinie w dniu 14 grudnia br. (sobota)

 

Informujemy, że w sobotę 14 grudnia br. Starostwo Powiatowe w Jarocinie
pracuje w normalnych godzinach urzędowania (7:30− 15:30).

 

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Jarocińskiego z dnia 28.02.2019r.
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2019r. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie
dzień 14 grudnia br. (sobota) został ustalony dniem pracującym dla pracowników Starostwa,
a dzień 24 grudnia br. (wtorek) dniem wolnym od pracy.