BIP
« powrót

Wykaz stowarzyszeń

 MAPA AKTYWNOŚCI - stan an dzień 05.12.2017r.


 

 

MAPA AKTYWNOŚCI - stan na dzień 20.07.2017 r.

 


Wybrany zarząd stowarzyszenia, wpisany do rejestru, jest zobowiązany, w terminie 14 dni od chwili jego powołania, zawiadomić o tym sąd rejestrowy oraz właściwy organ nadzoru w właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia, podając skład zarządu i adres siedziby stowarzyszenia, oraz doręczyć zmieniony statut stowarzyszenia.

 


 

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1% podatku

 

 

« powrót Drukuj

Czytaj również: