BIP
« powrót

Wykaz stowarzyszeń


MAPA AKTYWNOŚCI - stan na dzień 20.04.2017 r.

 


Wybrany zarząd stowarzyszenia, wpisany do rejestru, jest zobowiązany, w terminie 14 dni od chwili jego powołania, zawiadomić o tym sąd rejestrowy oraz właściwy organ nadzoru w właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia, podając skład zarządu i adres siedziby stowarzyszenia, oraz doręczyć zmieniony statut stowarzyszenia.

 


 

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1% podatku

 


« powrót Drukuj

Czytaj również: