« powrót 08 lutego 2018

ZA ŻYCIEM

ZA ŻYCIEM photo

Starostwo Powiatowe w Jarocinie podpisało z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienie na realizację kolejnego programu dotyczącego kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – w ten sposób Powiat może otrzymać prawie 400 tys. na ten cel.

Powiat Jarociński - To już kolejny, szósty projekt dzięki któremu Starostwo Powiatowe pozyskuje ogromne fundusze na oświatę w Powiecie Jarocińskim. W ten sposób po raz kolejny Powiat pozyska dodatkowe środki pieniężne, tym razem na wspomaganie wczesnego rozwoju dziecka i jego rodziny. Fundusze do 2021r. będą przekazywane w formie dotacji celowej w pięciu transzach. Po podpisaniu porozumienia jeszcze w grudniu 2017 Starostwo Powiatowe zakupiło środki dydaktyczne potrzebne do realizacji zadania za kwotę 15 tys. złotych. W kolejnych latach można pozyskać 390 tys. złotych. Przedsięwzięcie jest sukcesem, ponieważ nie wszystkim powiatom udało się pozyskać w/w fundusze.

Wicestarosta Mirosław Drzazga - "Uważam, że niezbędne jest zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. Jako Powiat  bez chwili wahania wzięliśmy udział w programie „Za życiem”, wiedząc jak bardzo potrzebne jest zapewnienie usług specjalistów w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. Realizacja Programu stwarza możliwość dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów   i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka".

Centrum dowodzenia. Zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu pełni Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie. Koordynatorem programu jest Anna Kaczmarek, doświadczony pedagog, który gwarantuje spełnienie zadań wynikających z podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej. Ośrodek, w ramach realizowanego programu „Za życiem”, udziela dzieciom i ich rodzicom pomocy od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki w szkole. 

Anna Kaczmarek, koordynator projektu „ZA ŻYCIEM”. "Cieszę się, że Powiat Jarociński podjął to wyzwanie, ponieważ nie wszystkie powiaty zdecydowały się na realizację programu „Za życiem”, a możliwości pomocy, jakie daje ten program są bardzo duże".

 

« powrót Drukuj

Czytaj również: