otwórz widżet facebooka

Zdalna Szkoła

 

Powiat Jarociński realizuje projekt pod nazwą:
„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 _______________________________________________________________________________________________

 Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Dnia 03.04.2020r. Powiat Jarociński przystąpił do programu  „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w rezultacie którego otrzymał grant w kwocie 100 000,00 zł, stanowiący 100% wkładu z UE.  Głównym celem programu jest doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia. Z otrzymanych pieniędzy Powiat Jarociński zakupił 40 laptopów, które zostały przekazane do Placówek Oświatowych zarządzanych przez powiat, zgodnie ze zgłoszonym przez Dyrektorów zapotrzebowaniem. Ostatecznym beneficjentem sprzętu zostali uczniowie którzy nie mieli możliwości nauki zdalnej w warunkach domowych, w obliczu aktualnej sytuacji związanej z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

Zakupiony sprzęt przekazano:

- ZSP nr 2 w Jarocinie (30 sztuk)

- ZSP-B w Tarcach (10 sztuk)

Instytucją rozpatrującą wnioski do projektu Zdalna Szkoła jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Natomiast działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

1. Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2. Numer i opis Osi priorytetowej: I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

3. Numer i nazwa Działania: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

4. Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

5. Instytucja ogłaszająca konkurs: Centrum Projektów Polska Cyfrowa CPPC

6. Całkowita wartość projektu: 100 000,00 zł

7. Kwota dofinansowania:  100 000,00 zł

http://www.powiat-jarocinski.pl/Zdalna_Szkola__wsparcie_Ogolnopolskiej_Sieci_Edukacyjnej_w_systemie_ksztalcenia_zdalnego.html

_______________________________________________________________________________________________

 Projekt "Zdalna Szkoła" w Powiecie Jarocińskim

40 laptopów wraz z akcesoriami trafi w najbliższych dniach do uczniów dwóch szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu jarocińskiego w ramach projektu Zdalna Szkoła.

 


Laptopy zostaną uczniom wypożyczone, a po zakończeniu nauki zdalnej będą dalej służyć szkole.


Powiat Jarociński pozyskał dofinansowanie w kwocie 100 000 zł. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

http://www.powiat-jarocinski.pl/Projekt_Zdalna_Szkola_w_Powiecie_Jarocinskim.html

 _______________________________________________________________________________________________

100 tysięcy na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów!

Od 1 kwietnia gminy oraz powiaty mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Powiat Jarociński pozyskał dofinansowanie w kwocie 100000 zł. W najbliższym czasie laptopy trafią do uczniów naszych szkół.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

http://www.powiat-jarocinski.pl/100_tysiecy_na_walke_z_wykluczeniem_cyfrowym_uczniow!.html

×