BIP
« powrót

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

2017-11-24

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym
w Jarocinie, sala nr 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja w zakresie działalności Kół Wędkarskich Polskiego Związku Wędkarskiego oraz ocena działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu.

2. Ocena wykonania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

3. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2018 w zakresie działania komisji.

4. Sprawy bieżące.

« powrót Drukuj