BIP
« powrót

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

2018-01-16

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

 Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 16 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Sprawozdanie z działalności PCPR. Informacja o Działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

2. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar za rok 2017 oraz Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w 2017 r.

3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2017.

4. Sprawy bieżące.

« powrót Drukuj

Czytaj również: