« powrót

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

2019-01-29

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego
w Jarocinie sala nr 30
z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

  1. Przyjęcie planu pracy Komisji zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2019r.
  2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie w roku 2018.
  3. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
    i Ochrony Ofiar za rok 2018.
  4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2018.
  5. Sprawy bieżące.
« powrót Drukuj

Czytaj również: