Komisja Edukacji i Kultury

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 21 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 15.00 w ZESPOLE SZKÓŁ PRZYRODNICZO -BIZNESOWYCH W TARCACH z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o działalności ZSP-B w Tarcach – posiedzenie wyjazdowe w ZSP-B w Tarcach.

2. Informacja o prowadzonej działalności w zakresie kultury przez stowarzyszenia istniejące na terenie powiatu.

3. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć promocyjnych Powiatu Jarocińskiego w 2019 roku.

4.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2019.

5. Sprawy bieżące.

×