Komisja Budżetu i Rozwoju

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 22 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.      Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2019.

2.       Sprawy bieżące.

×