Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o funkcjonowaniu na terenie powiatu systemu dopłat dla rolników oraz realizacja programów pomocowych w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

2. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2019.

3. Sprawy bieżące.

×