Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) zwołuję XXIV SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Przyjęcie protokołów z obrad XXII i XXIII sesji Rady Powiatu.
3.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXII sesji Rady Powiatu.
4.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXII sesji Rady Powiatu.
5.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r.
6.Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Powiatu za 2019 rok.
7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2019 roku.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2020 - 2030.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 r.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13.Wolne głosy i wnioski.
14.Komunikaty.
15.Zakończenie obrad.
 

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/74067

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

                                                                                                            

  Jan Szczerbań

×