otwórz widżet facebooka

Oferty z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Jarocińskiego zgodnie z art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) przedstawia ofertę Towarzystawa Krzewienia Sportu "Siatkarz" w Jarocinie pt. Obóz sportowy dla dzieci i młodzieży 

Ofertę zamieszcza się na okres 7 dni

Uwagi można zgłaszać do 31 lipca 2023 r. do godz. 15.00 na adres: zydorczak.patrycja@powiat-jarocinski.pl

 

Uchwała Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 lipca 2023 r.

Oferta organizacji


Zarząd Powiatu Jarocińskiego zgodnie z art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 284) przedstawia ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego Komorzanka pt. „Mistrzowie w grze" - propragowanie warcabów 

Ofertę zamieszcza się na okres 7 dni

Uwagi można zgłaszać do 3 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 na adres: zydorczak.patrycja@powiat-jarocinski.pl

 

Uchwała Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 lipca 2021 r.

Oferta organizacji

 


 

Zarząd Powiatu Jarocińskiego zgodnie z art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 284) przedstawia ofertę Międzyszkolnego Klubu Lekkoatletycznego Jarocin pt. „Obóz sportowy dla młodzieży uzdolnionej sportowo z Powiatu Jarocińskiego"

Ofertę zamieszcza się na okres 7 dni

Uwagi można zgłaszać do 16 czerwca 2020 r. do godz. 14.00 na adres: baumann.katarzyna@powiat-jarocinski.pl

 

Uchwała Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 8 czerwca 2020 r.

Oferta organizacji


 

Małe granty

Istotą tzw. „małego grantu” jest to, że ofertę na realizację zadania publicznego przedstawia organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 z własnej inicjatywy.

Podstawa prawna:

·  Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450 ze zm.), zwanej dalej Ustawą

·  Uchwał nr LXV/422/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

·  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 roku 

 

Zgodnie z ustawą, oferta powinna:

- mieć charakter lokalny lub regionalny,

- zadanie musi być realizowane w terminie do 90 dni (nie może być dłuższy),

- maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 10.000,00 zł (nie można wnioskować o więcej),

- wnioski składane przez organizację pozarządowe powinny dotyczyć zakresu zadań wskazanych w programie współpracy,

- oferta powinna zostać złożona na wzorze zgodnym z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 roku,

- oferta powinna zostać złożona min. 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania,

- w jednym roku kalendarzowym jedna organizacja może dostać w tym trybie nie więcej niż 20 tys. złotych,

- z całej puli dotacji planowanej na realizację zadać, może być przeznaczone maksymalnie 20% środków.  

 

Organizacja pozarządowa może w każdej chwili złożyć ofertę w trybie „małego grantu” i będzie ona rozpatrzona, o ile dostępne są środki w budżecie.

Oferta nie może być uzupełnieniem oferty, która została złożona w ramach otwartego konkursu ofert. Formalnie organizacja zgłasza nowe zadanie publiczne.

Każda oferta podlega ocenie pod kątem celowości i dostępności środków przez wydział merytoryczny.

Następnie oferta zostaje przedłożona na posiedzenie Zarządu Powiatu Jarocińskiego, który podejmuje stosowną uchwałę.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji oferta zostaje wywieszona na okres 7 dni:

1)    w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP),

2)    w siedzibie organu JST (tablica ogłoszeń),

3)    na stronie internetowej organu JST (strona www).

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, każdy może zgłaszać uwagi do oferty.

Po rozpatrzeniu oferty i uznaniu jej celowości, zostaje zawarta umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego.


 

Zarząd Powiatu Jarocińskiego zgodnie z art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) przedstawia ofertę Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego pt. „Przedstawiamy fakty, obalamy mity! - Laboratoria
z ciekawą chemią, fizyką oraz bilogią"

Ofertę zamieszcza się na okres 7 dni

Uwagi można zgłaszać do 11 lipca 2017 r. do godz. 16.00 na adres: baumann.katarzyna@powiat-jarocinski.pl

 

Uchwała Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 04 lipca 2017 r.

Oferta organizacji


 

Zarząd Powiatu Jarocińskiego zgodnie z art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) przedstawia ofertę Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej w Potarzycy pt. „XIX Międzynarodowe Spotkanie Folklorytyczne

Ofertę zamieszcza się na okres 7 dni

Uwagi można zgłaszać do 9 marca 2016 r. do godz. 16.00 na adres: maka.beata@powiat-jarocinski.pl

 

Uchwała Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 lutego 2016 r.

Oferta organizacji


 

Zarząd Powiatu Jarocińskiego zgodnie z art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) przedstawia ofertę Rugby Klub Sparta Jarocin pt. „Akademia Rugby - Obozy sportowe dla młodych talentów

Ofertę zamieszcza się na okres 7 dni

Uwagi można zgłaszać do 22 stycznia 2016 r. do godz. 10.00 na adres: baumann.katarzyna@powiat-jarocinski.pl

 

Uchwała Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 14 stycznia 2016 r.

Oferta organizacji


Zarząd Powiatu Jarocińskiego zgodnie z art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) przedstawia ofertę Szkolnego Związku Sportowego Powiatu Jarocińskiego pt. „Organizacja obozu zimowego połączonego z warsztatmi metodycznymi w miejscowości Murzasichle

Ofertę zamieszcza się na okres 7 dni

Uwagi można zgłaszać do 22 stycznia 2016 r. do godz. 10.00 na adres: baumann.katarzyna@powiat-jarocinski.pl

 

Uchwała Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 14 stycznia 2016 r.

Oferta organizacji


 

Zarząd Powiatu w Jarocinie zgodnie z art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) przedstawia ofertę Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego pt. „Wodny świat - doskonalenie pływania wśród młodzieży

Ofertę zamieszcza się na okres 7 dni

Uwagi można zgłaszać do 24 listopada 2015 r. do godz. 15.00 na adres: baumann.katarzyna@powiat-jarocinski.pl

 

Uchwała nr 157/15 Zarządu Powiatu z dnia 16 listopada 2015

Oferta organizacji


Zarząd Powiatu w Jarocinie zgodnie z art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) przedstawia ofertę Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego pt. „Alternatywne formy rozwijania zdolności twórczych z wykorzystaniem elementów profilaktyki”

Ofertę zamieszcza się na okres 7 dni

Uwagi można zgłaszać do 7 maja 2015 r. do godz. 15.00 na adres: baumann.katarzyna@powiat-jarocinski.pl

 

Uchwała nr 64/15 Zarządu Powiatu z dnia 30 kwietnia 2015

Oferta organizacji


×