otwórz widżet facebooka

Edycja 1

 

 

Powiat Jarociński uzyskał dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych”, w ramach którego planuje się wykonanie ścieżek rowerowych w każdej gminie wchodzącej w skład powiatu jarocińskiego tj. w Gminie Kotlin na odcinku Twardów – Wyszki, w Gminie Jarocin na odcinku Jarocin – Roszków, w Gminie Żerków na odcinku: Żerków – Chrzan oraz w Gminie Jaraczewo w miejscowości Rusko .

Realizacja przedsięwzięcia przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego tj. pieszych i rowerzystów.

Trwają prace w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych”. 
Dobiega końca budowa ścieżki rowerowej od istniejącego chodnika przy cmentarzu w Rusku do skrzyżowania z ulicą Folwarczną o długości około 400 m, a rozpoczyna się budowa ścieżki rowerowej Jarocin - Roszków od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do zalewu w Roszkowie o długości 3,5 km. Projekt przewiduje budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową istniejących zjazdów.
Na etapie projektowania jest obecnie ścieżka rowerowa o długości 3,0 km z Żerkowa do Chrzana oraz od Twardowa do drogi krajowej nr 11 o długości 1,2 km.
Realizacja całego zakresu robót przewidziana jest w terminie do 21 września 2023r.
Całkowita wartość zadania wynosi 9.471.000,00 zł, natomiast Powiat Jarociński otrzymał dofinansowanie o wartości 8.997.450,00 zł.


 

Ścieżka rowerowa Jarocin-Roszków:

Ścieżka rowerowa przed realizacją:

Budowa ścieżki rowerowej Roszków

Budowa ścieżki rowerowej Roszków

Budowa scieżki rowerowej Roszków

Ścieżka rowerowa na trasie Jarocin-Roszków w trakcie realizacji:

Otwarcie ścieżki rowerowej:

20 sierpnia 2023r. podczas rajdu Rowerowe ekoLOVE - otwarcie ścieżki do Roszkowa, dokonano oficjalnego otwarcia ścieżki rowerowej na trasie Jarocin-Roszków o długości 3,5 km, która powstała w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Uroczystego otwarcia dokonali: Starosta Jarociński Lidia Czechak, Wicestarosta Powiatu Jarocińskiego Katarzyna Szymkowiak, Radni Rady Powiatu Jarocińskiego na czele z Radną Rady Powiatu Janiną Nicke, która pełni równocześnie funkcję Sołtysa wsi Roszków, Prezes firmy DROBUD S.A. - Andrzej Siliński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Jarocin Janusz Gogołkiewicz, a także najmłodsi uczestnicy rajdu ekologicznego.


 Ścieżka rowerowa Żerków-Chrzan

Ścieżka rowerowa Żerków-Chrzan w trakcie realiacji:
Ścieżka rowerowa Żerków-Chrzan

Ścieżka rowerowa Żerków-Chrzan

Ścieżka rowerowa Żerków-Chrzan

Otwarcie ścieżki rowerowej:

Jak otwierać ścieżkę rowerową to tylko na rowerze. Niedawno podczas rajdu Rowerowe ekoLOVE oddano do użytku drogę rowerową na trasie Jarocin-Roszków. Dzisiaj do grona ścieżek rowerowych oficjalnie dołączyła ścieżka na trasie Żerków-Chrzan o długości 3 km, która powstała w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych”. Inwestycję dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Na zaproszenie Powiatu Jarocińskiego w wydarzeniu uczestniczyła st. asp. Karina Migalska-Cepa z Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie, która zapoznała uczniów Szkoły Podstawowej w Chrzanie z zasadami poruszania się po drogach rowerowych, by chwilę później mogli wyruszyć na rowerową wyprawę wspólnie ze Starostą Jarocińskim Lidią Czechak, Członkiem Zarządu Powiatu Jarocińskiego Mariuszem Stoleckim, Radnymi Rady Powiatu Jarocińskiego, Burmistrzem Miasta i Gminy Żerków Michałem Surmą, Sekretarzem Gminy Żerków Bartłomiejem Nowickim, Sołtysem Chrzana i jednocześnie Radną Miejską z Żerkowa Ewą Kubacką, a także samą policjantką. 

Otwarcie Żerków-ChrzamŚcieżka rowerowa Twardów-Wyszki

Ścieżka rowerowa Twardów-Wyszki w trakcie realiacji:

Ścieżka rowerowa Twardów-Wyszki

Ścieżka rowerowa Twardów-Wyszki

Ścieżka rowerowa Twardów-Wyszki

Otwarcie ścieżki rowerowej:

Dla Powiatu Jarocińskiego korzystanie z rowerów to nie tylko forma aktywności i dbania o zdrowie. Rower staje się coraz ważniejszym środkiem transportu, a wszystko to za sprawą wybudowanych i budowanych ścieżek rowerowych. Dzisiaj do grona nowo powstałych dołączyła ścieżka o długości 1,2 km w Gmina Kotlin na trasie Twardów-Wyszki, ale w kwestii budowania dróg rowerowych nie mówimy jeszcze ostatniego słowa. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, a w symbolicznym otwarciu uczestniczyli: Zarząd Powiatu Jarocińskiego, Przewodniczący Rady Powiatu Jarocińskiego Jan Szczerbań, Wójt Gminy Kotlin Mirosław Paterczyk, sołtys Twardowa Maciej Urbaniak oraz mieszkańcy, którzy po otwarciu wybrali się na rowerową wycieczkę po nowej ścieżce. 


 

×