otwórz widżet facebooka

Ogłoszenia

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje Uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany uchwały nr LXXII/409/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

projekt uchwały 

* formularz konsultacji 

Zarządzenie nr 21/2024 Starosty Jarocińskiego z dnia 16 lutego 2024 r. 

 

Termin konsultacji: od 16 lutego 2024 r. do 23 lutego 2024 r. 

Wypełnione formularze należy przesłać na adres: zydorczak.patrycja@powiat-jarocinski.pl lub dostarczyć w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Jarocinie; Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin


 

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LXXIII/415/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 października 2023r. - rocznego programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

* projekt uchwały 

* formularz konsultacji 

Zarządzenie nr 11/2024 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 stycznia 2024 r. 

Termin konsultacji: od 22 stycznia 2024r. do29 stycznia 2024 r. 

Wypełnione formularze należy przesłać na adres: lyga.paulina@powiat-jarocinski.pl


 

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych.

* projekt uchwały 

* formularz konsultacji 

* Zarządzenie nr 76/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 30 października  2023 r. 

 

Termin konsultacji: od 30 pażdziernika 2023r. do 13 listopadzie 2023r. 

Wypełnione formularze należy przesłać na adres: zydorczak.patrycja@powiat-jarocinski.pl lub dostarczyć w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Jarocinie; Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin


 

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

* projekt uchwały 

* formularz konsultacji 

* Zarządzenie nr 65/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 2 października  2023 r. 

 

Termin konsultacji: od 2 pażdziernika 2023r. do 16 października 2023r. 

Wypełnione formularze należy przesłać na adres: lyga.paulina@powiat-jarocinski.pl

 


 

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy na lata 2024-2028 Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

* projekt uchwały 

* formularz konsultacji 

* Zarządzenie nr 59/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 września 2023 r. 

 

Termin konsultacji: od 20 września 2023r. do 05 października 2023r. 

Wypełnione formularze należy przesłać na adres: lyga.paulina@powiat-jarocinski.pl

 


 

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

projekt uchwały 

* formularz konsultacji 

* Zarządzenie nr 60/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 19 września 2023 r. 


 

Termin konsultacji: od 20 września 2023r. do 05 października 2023r. 

Wypełnione formularze należy przesłać na adres: lyga.paulina@powiat-jarocinski.pl


 

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje Uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

* projekt uchwały 

* formularz konsultacji 

* Zarządzenie nr 54/2023 Starosty Jarocińskiego z dnia 22 sieprnia 2023 r. 

 

Termin konsultacji: od 22 sierpnia 2022 r. do 8 września 2023 r. 

Wypełnione formularze należy przesłać na adres: zydorczak.patrycja@powiat-jarocinski.pl lub dostarczyć w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Jarocinie; Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin


 

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe i sportowe  


 

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

* projekt uchwały 

* formularz konsultacji 

* Zarządzenie nr 64/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 7 grudznia 2022 r. 


 

Termin konsultacji: od 8 grudnia 2022r. do 22 grudnia 2022r. 

Wypełnione formularze należy przesłać na adres: zydorczak.patrycja@powiat-jarocinski.pl

 


 

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

projekt uchwały 

* formularz konsultacji 

* Zarządzenie nr 45/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 14 września 2022 r. 


 

Termin konsultacji: od 14 września 2022r. do 5 października 2021r. 

Wypełnione formularze należy przesłać na adres: zydorczak.patrycja@powiat-jarocinski.pl

 


 

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

* projekt uchwały 

* formularz konsultacji 

* Zarządzenie nr 56/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 października 2021 r. 


 

Termin konsultacji: od 14 października 2021r. do 4 listopada 2021r. 

Wypełnione formularze należy przesłać na adres: zydorczak.patrycja@powiat-jarocinski.pl


 

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje Uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

* projekt uchwały 

* formularz konsultacji 

* Zarządzenie nr 57/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 października 2021 r. 

 

Termin konsultacji: od 14 października 2021r. do 21 października 2021r. 

Wypełnione formularze należy przesłać na adres: zydorczak.patrycja@powiat-jarocinski.pl lub dostarczyć w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Jarocinie; Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin


 

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych

projekt uchwały 

formularz konsultacji 

* Zarządzenie nr 8/2021 Starosty Jarocińskiego z dnia 29 stycznia 2021

 

Termin konsultacji: od 29 stycznia 2021r. do 08 lutego 2021r. 

Wypełnione formularze należy przesłać na adres: kowandy.karolina@powiat-jarocinski.pl


 

 Starosta Jarociński ogłasza konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021


* projekt uchwały

* formularz konsultacji

* Zarządzenie Nr 66/2020 Starosty Jarocińskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r.

 

Termin konsultacji: 25 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r.

Wypełnione formularze należy przesłać w formie elektronicznej na adres baumann.katarzyna@powiat-jarocinski.pl 

 


 

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy na lata 2019-2023 Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

projekt uchwały
formularz konsultacji
Zarządzenie Nr 76/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 października 2019 r. 


Termin konsultacji: 17 październik 2019 r. do 24 październik 2019 r.

Wypełnione formularze należy przesłać w formie elektronicznej na adres baumann.katarzyna@powiat-jarocinski.pl 


 

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych

Termin konsultacji: 1 październik 2019 r. do 10 październik 2019 r.

Wypełnione formularze należy przesłać w formie elektronicznej na adres kowandy.karolina@powiat-jarocinski.pl 


 

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020


* projekt uchwały

* formularz konsultacji

* Zarządzenie Nr 45/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r.

 

Termin konsultacji: 19 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r.

Wypełnione formularze należy przesłać w formie elektronicznej na adres baumann.katarzyna@powiat-jarocinski.pl

 


 

Konsultacje społeczne projektu uchwały

w sprawie ustanawiania nagród oraz wyróżnień sportowych

 

Projekt uchwały

Zarządzenie Starosty

formularz konsultacji

 

Termin konsultacji: od 1 października 2018 r. do 8 października 2018 r.

Wypełnione formularze należy przesłać w formie elektronicznej na adres: zydorczak.patrycja@powiat-jarocinski.pl

 


 

Konsultacje wieloletniego programu współpracy na lata 2019 -2023
Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi

 

Projekt uchwały

Zarządzenie Starosty

formularz konsultacji 

 

Termin konsultacji: 30 sierpnia 2018 r. do 13 września 2018 r.

Wypełnione formularze należy przesłać w formie elektronicznej na adres: zydorczak.patrycja@powiat-jarocinski.pl

 


Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

 

Projekt uchwały

Zarządzenie Starosty

formularz konsultacji 

 

Termin konsultacji: 30 sierpnia 2018 r. do 13 września 2018 r.

Wypełnione formularze należy przesłać w formie elektronicznej na adres: zydorczak.patrycja@powiat-jarocinski.pl

 


 

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

 

Projekt uchwały

Zarządzenie Starosty

formularz konsultacji

 

Termin konsultacji: 20 września 2017 r. do 10 października 2017 r.

 

Wypełnione formularze należy przesłać w formie elektronicznej na adres: zydorczak.patrycja@powiat-jarocinski.pl


 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie dotacji

 Starosta Jarociński ogłasza konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 Termin konsultacji: od 04.08.2017r. do 11.08.2017r. 

 Projekt uchwały

Formularz

Zarządzenie Starosty

 


 

 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie dotacji

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Termin konsultacji: od 21.06.2017r. do 28.06.2017r. do godz. 12:00

 

Projekt uchwały

Formularz

Zarządzenie Starosty


 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Formularz

Projekt uchwały

Zarządzenie

Termin konsultacji 07.06.2017 r. - 14.06.2017


 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie powołania członków oraz organizacji i trybu działania Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Formularz

dokumenty dostępne w BIP http://www.bip.powiat-jarocinski.pl/95,inne-ogloszenia

termin konsultacji: 22 maja 2017 r. - 2 czerwca 2017 r.

 


Konsultacje projektu uchwały w sprawie dotacji

Starosta Jarociński ogłasza konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 

Termin konsultacji: od 29.03.2017r. do 05.04.2017r.

 

Projekt uchwały

Formularz

Zarządzenie Starosty


Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

UWAGA

W toku przeprowadzania konsultacji zaszła potrzeba dokonania zmian w programie współpracy powiatu jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok 

zmiany zaznaczono na czerwono 

* poprawiony projekt uchwały

 

* projekt uchwały

 

* formularz konsultacji

 

Zarządzenie Nr 46/16 Starosty Jarocińskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r.

 

Termin konsultacji: 18 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r.

 

Wypełnione formularze należy przesłać w formie elektronicznej na adres: baumann.katarzyna@powiat-jarocinski.pl

 


 

Konsultacje społeczne projektu Planu Transportowego dla Powiatu Jarocińskiego

 


 

 Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

* projekt uchwały

 

* formularz konsultacji

 

Zarządzenie Nr 57/15 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 września 2014 r.

 

Termin konsultacji: 07 września 2015 r. do 30 września 2015 r.

Wypełnione formularze należy przesłać w formie elektronicznej na adres baumann.katarzyna@powiat-jarocinski.pl

 


 

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

* projekt uchwały

* formularz konsultacji

Zarządzenie Nr 28/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 sieprnia 2014 r.

Termin konsultacji: 08 sieprnia 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r.

 


 

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych

Termin konsultacji: 29 kwiecień 2014 r. do 13 maja 2014 r.

×