« powrót 29 marca 2018

LUDZIE NIEPODLEGŁOŚCI - Jan Modelski

LUDZIE NIEPODLEGŁOŚCI - Jan Modelski photo

Jan Modelski żył blisko spraw społecznych, szybko włączył się w nurt jarocińskiego życia społeczno - politycznego powiatu. Cieszył się wielkim autorytetem i szacunkiem wśród pracowników i mieszkańców. Wspierał wiele inicjatyw społecznych i pomagał je realizować.

„(…)Polsko ty moja, gdy już nieprzytomni będziemy - wspomnij ty o nas! O, wspomnij! Wszak myśmy z twego zrobili nazwiska pacierz, co płacze, i piorun co błyska(…) – pisał Juliusz Słowacki

            „Ma być znowu nasza Polska” – powtarzano sto lat temu prawie w każdym polskim domu, ale każdy wyobrażał sobie ten czas, tę wymarzoną Polskę inaczej. Ojczyzna była w niewoli przez pięć pokoleń. W roku 1918 Polacy sięgnęli po broń, aby ją odzyskać, a potem chwytali za pióro, aby Jej służyć…

Jan Modelski – osoba o szerokich zainteresowaniach i oddana idei służenia państwu.  Nie wiemy niestety jak wyglądało jego życie w młodości, jak kształtowały się jego poglądy i  jak przebiegało jego życie zawodowe i rodzinne zanim związał się z Jarocinem. Urodził się w 1883 roku. Prawdopodobnie był pierwszym starostą po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku w Odolanowie. Po czym otrzymał nominację od Ministra Spraw Wewnętrznych na stanowisko starosty w Jarocinie. Swoje urzędowanie w naszym mieście objął 1 października 1923 roku i zastąpił na tym stanowisku dotychczasowego starostę jarocińskiego Tolika. Jan Modelski żył blisko spraw społecznych, szybko włączył się w nurt jarocińskiego życia społeczno - politycznego powiatu. Cieszył się wielkim autorytetem i szacunkiem wśród pracowników i mieszkańców. Wspierał wiele inicjatyw społecznych i pomagał je realizować.

Pragniemy przypomnieć tutaj kilka z ważniejszych wydarzeń z udziałem starosty Jana Modelskiego: 28 listopada 1924 roku należał do czołowych osobistości, które spotkały się z Ignacym Paderewskim w Śmiełowie, a 18 grudnia 1924 roku uczestniczył również w uroczystościach odsłonięcia Pomnika Powstańców Wielkopolskich na jarocińskim cmentarzu. W czerwcu i w lipcu 1925 roku wspierał rozbudowę  Szpitala Powiatowego, Strzelnicy Bractwa Kurkowego i uczestniczył w uroczystym jej oddaniu i poświęceniu. Jan Modelski wszystkimi swoimi działaniami dążył do wzmocnienia pozycji i rangi jarocińskiego starostwa. Dzięki jego staraniom w roku 1927 przy ulicy 3 Maja (obecnie Niepodległości), został wybudowany nowy gmach z przeznaczeniem na biura i mieszkania urzędników – dzisiaj jest to budynek sądu.

Jan Modelski był też między innymi członkiem komitetu budowy kościoła w Witaszycach, a w czasie obchodów 10-lecia odzyskania niepodległości wspierał budowę Pomnika Niepodległości, który stanął na dziedzińcu szkoły męskiej w Jarocinie przy ulicy Kościuszki (dzisiaj Gimnazjum nr 1). Pomnik został odsłonięty 10 listopada 1928 roku.                        

Jan Modelski urząd starosty powiatu jarocińskiego pełnił do 30 kwietnia 1930 roku (od tamtego czasu właśnie mija równe 88 lat) – i był najdłużej urzędującym jarocińskim starostą. W roku 1931 został wybrany radnym Rady Miejskiej w Jarocinie, która w grudniu 1932 roku wybrała go z kolei na członka Sejmiku Powiatowego. Funkcję tę pełnił do śmierci. Zmarł w wieku 52 lat - 14 listopada 1935 roku w szpitalu SS Elżbietanek w Poznaniu. Spoczął na cmentarzu w Rzgowie koło Konina.

Cześć Jego Pamięci!

                                                                      

 

 

« powrót Drukuj

Czytaj również: