« powrót

X Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego

2019-05-17

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) zwołuję X SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 17 maja 2019 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie obrad sesji.
2.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
4.Wnioski i oświadczenia radnych.
5.Wolne głosy i wnioski.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Komunikaty.
8.Zakończenie obrad.
 

 Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem:

 http://api.esesja.pl/posiedzenie8/47640

 

  Przewodniczący

  Rady Powiatu

                                                                                                            

  Jan Szczerbań

« powrót Drukuj