« powrót

XV Sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Jarocińskiego

2019-08-14

XV Sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2019 r. o godz. 08.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie p. nr 30

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) zwołuję XV SESJĘ RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO, na dzień 14 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę
    w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.
  3. Wnioski i oświadczenia radnych.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Komunikaty.
  7. Zakończenie obrad.

 

Materiały dotyczące posiedzenia są dostępne pod następującym adresem: http://api.esesja.pl/posiedzenie8/56041

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                            Rady Powiatu

                                                                                                             

                                                                                                            Jan Szczerbań

« powrót Drukuj