Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 23 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.      Opieka medyczna w szkołach prowadzonych przez powiat jarociński.

2.      Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku w zakresie działania komisji.

3.      Sprawy bieżące.

×