Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 20 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.Działanie i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.

2.Program Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie działań podejmowanych w celu zapewnienia pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży powiatu jarocińskiego.

3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2019.

4. Sprawy bieżące.

×