otwórz widżet facebooka

Komunikat Geodety Powiatowego - OBSŁUGA INTERESANTÓW

Dodano 04 maja 2020, wpis archiwalny Komunikat Geodety Powiatowego - OBSŁUGA INTERESANTÓW

KOMUNIKAT GEODETY POWIATOWEGO Z DNIA 04.05.2020r.

Z dniem dzisiejszym częściowo uruchamiamy obsługę interesantów w wyznaczonych pokojach na parterze budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 10.

W pokoju nr 1-5 obsługiwani są interesanci w celu zakupu map do celów opiniodawczych.

W pokoju nr 6 obsługiwani są interesanci chcący pozyskać dane z ewidencji gruntów i budynków.

 

Jednocześnie wskazuję, że zalecanym sposobem komunikacji i zamawiania dokumentów jest elektroniczne załatwianie wniosków pod niżej podanymi danymi kontaktowymi.

Sprawy z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki nieruchomościami

1.       Wypis lub wypisy oraz wyrysy z rejestru gruntów należy wnioski wysyłać na adres poczty:

a.       biniasz.danuta@powiat-jarocinski.pl, tel. 62 7407967

b.       brodzinska.maria@powiat-jarocinski.pl, tel. 62 7407968

2.       Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa

a.       zawodna.martyna@powiat-jarocinski.pl, tel. 62 7407962

3.       Wnioski o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością

a.       januszewska.agnieszka@powiat-jarocinski.pl, tel. 62 7407963

4.       Wnioski o rejestr cen i wartości nieruchomości

a.       lewandowska.nina@powiat-jarocinski.pl, tel. 62 7407966

5.       Pozostałe pytania proszę kierować do Kierownika Referatu Joanny Nowakowskiej, tel. 62 7407965, e-mail: nowakowska.joanna@powiat-jarocinski.pl

Sprawy z zakresu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

1.       Wnioski o mapę zasadniczą, ewidencyjną

a.       fimiak.natalia@powiat-jarocinski.pl, tel. 62 7407970, 7407972

2.       Wnioski na narady koordynacyjne

a.       mikolajczak.damian@powiat-jarocinski.pl, tel. 62 7407970

b.       jerzyniak.michal@powiat-jarocinski.pl, tel. 62 7407970

3.       Pozostałe pytania proszę kierować do Kierownika Referatu Jolanty Rożek, tel. 62 7407971, e-mail: rozek.jolanta@powiat-jarocinski.pl

 

UWAGA: Wszelkie formularze znajdują się pod adresem w części Formularze dla interesantów:

http://www.powiat-jarocinski.pl/Formularze_.html lub korzystając z portalu http://jarocin.giportal.pl/ gdzie można zdalnie wykonać wszystkie operacje przy zamówieniu wniosku o mapę: https://iwniosek.powiat-jarocinski.pl/

 

Osoby zgłaszające zapotrzebowanie na dokumenty opisane powyżej są zobowiązane o podanie adresu e-mail na który zostanie przesłany Dokument Obliczenia Opłaty (rachunek) za zamówione dokumenty. Po opłaceniu i odwrotnym przesłaniu potwierdzenia wpłaty dokumenty zostaną przesłane na wskazany adres bez ponoszenia dodatkowych opłat.

 

Firmy wykonawstwa geodezyjnego: dostarczenie operatów odbywa się poprzez przesłanie na adres tutejszego Urzędu lub dostarczenie dokumentacji do pokoju nr 1-5. Odbiór dokumentów poświadczonych lub uwierzytelnionych odbywa się również w pokoju 1-5 lub jeśli istnieje taka prośba ze strony Wykonawcy prac wysłanie na adres firmy. Z uwagi na częściowe ograniczenie w poruszaniu się po budynku i obsłudze zgłoszeń prac geodezyjnych proszę o zminimalizowanie liczby odwiedzin. Zalecaną formą komunikacji jest jak dotychczas kontakt telefoniczny, e-mail lub przez portal iKERG
z pracownikami PODGiK

×