otwórz widżet facebooka

Zarządzanie kryzysowe

logo_ZKZarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

  • nr tel. Zarządzania Kryzysowego Powiatu Jarocińskiego - 62 7407949
  • nr tel. Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Jarocinie - 62 7472431

 

 

×