otwórz widżet facebooka

Wykaz sportowców

UWAGA SPORTOWCY - nowa uchwała i wzór wniosku- termin składania od 2 stycznia do 15 stycznia


15 stycznia 2024 r. upływa termin składania wniosków w Starostwie Powiatowym na najlepszych sportowców i ich trenerów. Do nagrody mogą pretendować sportowcy, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w roku 2023.
Nagroda i wyróżnienia przyznawane są za wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie sportowym  krajowym i zagranicznym w roku poprzedzającym jej przyznanie. 

Przez wspólzawodnictwo sportowe rozumie się:

1)      udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach olimpijskich głuchych, akademickich mistrzostwach świata, uniwersjadach letnich lub zimowych;

2)      ustanowienie rekordu kraju, Europy lub świata;

3)      zajęcie 1,2,3 miejsce na Pucharach Świata i Pucharach Europy;

4)      zajęcie 1,2,3 miejsca na mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowców i  juniorów i juniorów młodszych;

5)      zajęcie 1,2,3 miejsce w Pucharze Polski seniorów, młodzieżowców i  juniorów i juniorów młodszych;

6)      zajęcie 1,2,3 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;

7)      uzyskanie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze (np. zdobycie trudnego szczytu górskiego, odbycie samotnego rejsu). 

Klub może złozyć maksymalnie 3 wnioski 
Nagrody i wyróżnienia przyznawane są sportowcom którzy w roku uzyskania wysokiego wyniku sportowego rocznikowo ukończyli minimum 15 lat.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać  od 2 stycznia do 15 stycznia  w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Jarocinie, wnioski złożone po terminie nie będa rozpatrwane.

Uchwała nr LXXIV/422/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 39 listopada 2023r. w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych.

Wzór wniosku o przyznanie nagrody 

 


 

Ogłoszenie w sprawie możliwości uzyskania stypendiów i nagród sportowych w 2019 roku


Zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr VI/85/11 z dnia 18 kwietnia 2011r. (dot. stypendiów sportowych) i VI/86/11 z dnia 18 kwietnia 2011r. (dot. nagród sportowych) oraz późniejszymi uchwałami zmieniającymi, Departament Sportu i Turystyki informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie:


1. Stypendium dla młodzieży uzdolnionej sportowo w kategorii junior i młodzieżowiec (uczącej się), sportowców z niepełnosprawnościami (do 27 roku życia), zawodników szczególnie uzdolnionych, którzy uzyskali kwalifikację uprawniającą do startu w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich
2. Nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla medalistów Mistrzostw Świata i Europy w kategorii seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich,
3. Nagród dla trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu wyników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla Sportu.
Wnioski (obowiazuje nowy wzór) z opisem sukcesów sportowych kandydatów spełniających warunki określone w ww. uchwałach należy złożyć w Departamencie Sportu i Turystyki w następujących terminach:


• do 31 sierpnia br. - o przyznanie stypendiów (młodzieżowych), uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w okresie poprzedniego roku do 31 sierpnia roku, w którym przyznaje się stypendia,
• do 15 listopada br. - o przyznanie nagród, uwzględniając wyniki sportowe i zasługi wypracowane w roku, w którym przyznaje się nagrody oraz nagrody za zasługi dla sportu (działacze sportowi),
• Nabór wniosków dotyczących stypendium olimpijskiego i paraolimpijskiego prowadzony jest w sposób ciągły (do wniosku należy dołączyć stosowne zaświadczenie z właściwego Polskiego Związku

Sportowego, Polskiego Komitetu Olimpijskiego lub Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego potwierdzające uzyskany wynik).
Celem zaproponowania Zarządowi Województwa Wielkopolskiego listy kandydatów oraz wysokości przyznanych stypendiów i nagród odbędzie się posiedzenie Komisji ds.:


• stypendiów – we wrześniu br.;
• nagród – na przełomie listopada i grudnia br.

Szczegóły


 

UWAGA SPORTOWCY - nowa uchwała i wzór wniosku- termin składania do 15 stycznia


15 stycznia 2019 r. upływa termin składania wniosków w Starostwie Powiatowym na najlepszych sportowców i ich trenerów. Do nagrody mogą pretendować sportowcy, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w roku 2018.
Nagroda i wyróżnienia przyznawane są za wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie sportowym  krajowym i zagranicznym w roku poprzedzającym jej przyznanie. 

Przez wspólzawodnictwo sportowe rozumie się:

1)      udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach olimpijskich głuchych, akademickich mistrzostwach świata, uniwersjadach letnich lub zimowych;

2)      ustanowienie rekordu kraju, Europy lub świata;

3)      zajęcie 1,2,3 miejsce na Pucharach Świata i Pucharach Europy;

4)      zajęcie 1,2,3 miejsca na mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowców i  juniorów i juniorów młodszych;

5)      zajęcie 1,2,3 miejsce w Pucharze Polski seniorów, młodzieżowców i  juniorów i juniorów młodszych;

6)      zajęli 1,2,3 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;

7)      uzyskanie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze (np. zdobycie trudnego szczytu górskiego, odbycie samotnego rejsu). 

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do 15 stycznia 2019 roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Jarocinie, wnioski złożone po terminie nie będa rozpatrwane.

Uchwała nr II/19/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych.

 

 


 

UWAGA SPORTOWCY - nowa uchwała - termin składania do 15 stycznia

15 stycznia 2018 r. upływa termin składania wniosków w Starostwie Powiatowym na najlepszych sportowców i ich trenerów. Do nagrody mogą pretendować sportowcy, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe w roku 2017.
Nagroda i wyróżnienia przyznawane są za wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie sportowym  krajowym i zagranicznym w roku poprzedzającym jej przyznanie. 

Przez wspólzawodnictwo sportowe rozumie się:

1) udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach olimpijskich głuchych, akademickich mistrzostwach świata, uniwersjadach letnich lub zimowych;

2)  ustanowienie rekordu kraju, Europy lub świata;

3) zajęcie 1,2,3 miejsce na mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowców, juniorów i młodzików;

4)  zajęcie 1,2,3 miejsce w Pucharze Polski seniorów, młodzieżowców, juniorów i młodzików;

5) zajęcie 1,2,3 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;

6) uzyskanie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze (np. zdobycie trudnego szczytu górskiego, odbycie samotnego rejsu). 

Nagroda przyznawana jest dla sportowca, który ukończył 16 lat. 

Klub Sportowy może przedłożyć maksymalnie trzy wnioski.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do 15 stycznia 2018 roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Jarocinie.

http://www.powiat-jarocinski.pl/Sportowiec_i_trener_roku_2017_.html

 


 

Uchwała Nr LII/348/14 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych

Wniosek

 


Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w ustanowienie nagród oraz wyróżnień sportowych

Termin konsultacji: 29 kwiecień 2014 r. do 13 maja 2014 r.

- protokół z przeprowadzenia konsultacji

 


 

Sportowcy, którzy osiągnęli wysokie wyniki w 2012 r.

Sportowcy, którzy osiągnęli wysokie wyniki w 2013 r.

Sportowcy, którzy osiągnęli wysokie wyniki w 2014 r.

Sportowcy, którzy osiągnęli wysokie wyniki w 2015 r.

Sportowcy, którzy osiągnęli wysokie wyniki w 2016 r.

Sportowcy, którzy osiągnieli wysokie wyniki w 2017r.

Sportowcy, którzy osiągneli wysokie wyniki w 2018r.  

Sportowcy, którzy osiągneli wysokie wyniki w 2019 r.

×