otwórz widżet facebooka

Skład osobowy

Obsługę PCZK zapewniają pracownicy Starostwa Powiatowego w Jarocinie, realizujący zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, sprawami obronnymi i obroną cywilną.

×