otwórz widżet facebooka

Infrastruktura drogowa

Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

Nazwa zadania:
„Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczyzna – Sucha – Parzew”


Rok realizacji: 2018

Kwota dotacji udzielonej przez
Wojewodę Wielkopolskiego: 2 123 146 zł

  

 Program rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

Nazwa zadania:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4172P Golina- Zakrzew”

 

Rok realizacji: 2018

Kwota dotacji udzielonej przez
Wojewodę Wielkopolskiego:  3 000 000 zł 

Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

Nazwa zadania:
„Przebudowa drogi powiatowej Żerków
– Dobieszczyzna – granica powiatu jarocińskiego”

 

Rok realizacji: 2017

Kwota dotacji udzielonej przez
Wojewodę Wielkopolskiego:  2 849 375 zł
 

 

 

×