otwórz widżet facebooka

Program deszczówka

(W lewynm górnym rogu: herb Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w prawym górnym rogu: herb Powiatu Jarocińskiego, napis: Zadanie pn. „Wykorzystanie wód opadowych z dachu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie” realizowane w ramach programu pn. „Deszczówka” współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Powiat Jarociński Całkowita wartość zadania – 65.006,26 zł Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 45.504,00 zł Wkład własny (jednostki samorządu terytorialnego) – 19.502,26 zł )

 

Fotografie z realizacji projektu:

(1.Członek Zarządu Powiatu - Mariusz Stolecki oraz Dyrektor ZSP nr 1 Marek Sobczak podczas oglądania gotowej inwestycji;
2. System nawadniania; 3. Park Różany przy ZSP nr 1 w Jarocinie; 4. Park Różany przy ZSP nr 1 w Jarocinie;
5. Prace budowlane; 6. Prace budowlane; 7. Prace budowlane; 8. Prace budowlane; 9. Prace budowlane; 10. Prace budowlane;
11. Park Różany przy ZSP nr 1 w Jarocinie przed rozpoczęciem inwestycji)
 _________________________________________________

22 października 2020 r.
"Deszczówka" w ZSP nr 1 w Jarocinie

W odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych przez samorządy terytorialne i jednostki im podległe z województwa wielkopolskiego w 2020 roku w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub przeciwpożarowym na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka” Powiat Jarociński złożył wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Wykorzystanie wód opadowych z dachu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie poprzez zamontowanie zbiornika magazynującego wodę”.

Celem programu pn. „Deszczówka” jest promowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na terenie województwa wielkopolskiego oraz wykonywania systemów podziemnego lub naziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie.

Na realizację zadania „Wykorzystanie wód opadowych z dachu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie poprzez zamontowanie zbiornika magazynującego wodę” 16.10.2020 r. została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Jarocińskim. Uzyskane dofinansowanie to blisko 46 tys. zł. Wartość szacunkowa robót to ponad 77 tys. zł.

Zadanie polega na wykonaniu systemu podziemnego magazynowaniu wody opadowej z dachu ZSP nr 1 w Jarocinie. Woda opadowa zbierana będzie z dachu budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 za pomocą istniejących rur spustowych. Zgromadzona woda deszczowa wykorzystywana będzie do nawadniania przyszkolnych terenów zielonych (tj. m.in. skwerku absolwenta, ogrodu różanego). Działanie to stanowić będzie znakomitą okazję także do edukowania uczniów ZSP nr 1 i 2 w Jarocinie, jak i starszych o konieczności i zaletach retencjonowania wody. Ponadto, zgromadzona woda deszczowa będzie również wykorzystywana do zajęć praktycznych w prowadzonym przez szkołę technikum budowlanym.

Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na koniec listopada 2020 r.

Powiat Jarociński w najbliższym czasie planuje podpisać umowę z wykonawcą robót.

Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu pn. „Deszczówka”.

_________________________________________________

30 września 2020 r. 

Województwo Wielkopolskie należy do najbardziej suchych obszarów kraju przy jednoczesnym wysoko rozwiniętym rolnictwie, a więc dbanie o każdą możliwą do pozyskania wodę jest szczególnie ważne. Region nasz charakteryzuje się specyficznymi warunkami hydrologicznymi. Kluczowym problemem środowiskowym jest utrzymujący się niedobór wód powierzchniowych i podziemnych prowadzący do suszy. Zjawisko to powtarza się od kilku lat cyklicznie w Wielkopolsce.

Wychodząc naprzeciw problemom związanym z niedoborem wody w naszym regionie, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 2325/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych przez samorządy terytorialne i jednostki im podległe z Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej, służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub przeciwpożarowym na terenie Województwa Wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”.

Beneficjentem programu został Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie. Zadanie pod nazwą „Wykorzystanie wód opadowych z dachu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie poprzez zamontowanie zbiornika magazynującego wodę” otrzymało dotację w kwocie 45.564,00 zł.

×