otwórz widżet facebooka

Imprezy kulturalne

Rozpoczął się nabór wniosków do Programu Młoda Polska

Do 31 października br. trwa nabór wniosków o stypendia w ramach Programu Młoda Polska. O dofinansowanie konkretnych projektów artystycznych, studiów i pobytów twórczych za granicą, a także zakupu instrumentów i sprzętu niezbędnego do pracy twórczej mogą wnioskować artyści do 35. roku życia, wykazujący się wybitnymi osiągnięciami w reprezentowanych dziedzinach. Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

Szczegóły


 

Tarcza Antykryzysowa dla Kultury

Program „Kultura w sieci” to program wsparcia dla artystów, twórców oraz instytucji, które ze względu na trwającą epidemię, a wcześniej stan zagrożenia epidemicznego, nie mogą realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie. Budżet programu wynosi 80 mln zł.

Szczegóły

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/dodatkowe-wparcie-kultura


 Imprezy kulturalne 2020

luty
Powiatowy Dzień Kobiet - Koło Gospodyń Wiejskich w Antoninie

marzec
Powiatowy Jarmark Wielkanocny -Fundacja Wsparcia i Rozwoju „Antrejka”
  
kwiecień
Organizacja Wielkopolskiego VII Turnieju Klas Policyjnych im. Jana Kubiaka - Stowarzyszenie Przyjaciół „Dwójki” oraz KPP w Jarocinie
Światowy Dzień Inwalidy - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów o. Jarocin

maj
Noc Muzeów w Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie 1-6-17 maja 2020 - Muzeum Inicjatywy Śmiełowskie
Historia koleją się toczy - Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej
Organizacja regat i zajęć dla dzieci i młodzieży nad Zalewem Roszkowskim - Klub Żeglarski „Wodniak” Jarocin
70-lecie powstania Ratownictw Medycznego w Jarocinie - NSZZ Ratowników Medycznych koło Jarocin
V Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych - Szkoła Podstawowa w Cielczy

czerwiec
Prezentacje plastyczne – XVII przegląd twórczości osób niepełnosprawnych – Jarocin 2020 - Stowarzyszenie OPUS

lipiec
XXIII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne - Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Potarzycy
 
październik
XII Festiwal Piosenki Młodzieżowej „Śpiewaj i walcz!” - Stowarzyszenie Edukacyjne „Gimnazjum 2000”
XVII Powiatowy Przegląd Kultury Ludowej - Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Potarzycy

listopad
„Moc talentów” - Stowarzyszenie OPUS

grudzień
„Bo ja tańczyć chcę” - Stowarzyszenie dla dzieci i osób niepełnosprawnych „Miś”
 

Zadania odbywające się przez cały rok:

1)      Wielki Teatr w Małym Mieście – Stowarzyszenie Jarocin XXI

2)      Poezja na talerzu – Stowarzyszenie „Przyszłość Kotlina”


 

II TURNIEJU KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

 REGULAMIN

 I.  Organizator

 1. Organizatorem Turnieju Kół Gospodyń Południowej Wielkopolski jest Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

2. Turniej odbywa się pod patronatem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego.

3. Regulamin Turnieju dostępny jest na stronach internetowych organizatora pod adresem www.muzeumwkaliszu.pl.

 II. Cele turnieju

- popularyzowanie kultury ludowej Południowej Wielkopolski

- ochrona i dokumentacja najcenniejszych tradycji regionalnych w dziedzinie kultury ludowej, folkloru i twórczości nieprofesjonalnej

- możliwość spotkania się kontynuatorów kultury ludowej w celu wymiany doświadczeń oraz dbałość o międzypokoleniowy przekaz lokalnych tradycji

III. Warunki uczestnictwa

1. W turnieju mogą brać udział wyłącznie Koła Gospodyń Wiejskich posiadające osobowość prawną (KRS) działające na terenie powiatów: jarocińskiego, pleszewskiego, krotoszyńskiego, kaliskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego i kępińskiego. Dopuszczalne jest uczestnictwo KGW działających w strukturze innych podmiotów posiadających osobowość prawną takich jak: Kółko Rolnicze, OSP, ośrodek kultury, gmina.

2. W turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, które zgłaszają swój udział pisemnie na formularzu zgłoszenia do dnia 16 maja 2019 r. na adres: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Chopina 23, pokój 203, 62-800 Kalisz lub za pomocą skanu podpisanej karty zgłoszeniowej przesłanej na adres email: biuro@muzeumwkaliszu.pl.

3. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może reprezentować od 6 do 12 osób.

4. Każde KGW musi wziąć udział we wszystkich konkurencjach.

IV.  Terminarz i organizacja

1. Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Południowej Wielkopolski odbędzie się 25 maja 2019 r. w Oddziale Literackim MOZK Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie.

2. Turniej rozpoczyna się o godzinie 12:00 a kończy o godzinie 17:00.

V. Konkurencje

 1. Kulinarna - Koła Gospodyń Wiejskich przygotują do oceny wykonane wcześniej dwie potrawy na podstawie tradycyjnych przepisów regionalnych: (1) potrawa, której głównym składnikiem będzie ser oraz (2) potrawę, której głównym składnikiem będzie burak. Ocenie podlegać będą smak potrawy, estetyka prezentacji oraz wierność tradycji kulinarnej danego regionu. Każda potrawa powinna być przygotowana dla co najmniej 4 osób.

2. Muzyczna – Każde Koło Gospodyń Wiejskich napisze wcześniej krótką piosenkę o swojej miejscowości do wybranej melodii, składającą się minimum z 4, a maksimum z 6 zwrotek. Piosenka zaśpiewa będzie podczas Turnieju przez jedną lub kilka przedstawicielek KGW. Piosenka może byś śpiewana a capella, z własnym akompaniamentem lub do melodii nagranej na płycie CD. Organizator zapewni odtwarzacz CD. Ocenie podlegać będzie oryginalność tekstu, sposób charakterystyki swojej miejscowości oraz sposób prezentacji.

3. Rękodzielnicza – Przedstawicielka każdego KGW wykona na miejscu wycinaną serwetę z białego pergaminu o wymiarach 60 cm (długość) x 60 cm (szerokość). Ocenie podlegać będzie estetyka wykonania oraz wykorzystanie wzornictwa regionalnego.

4. Sprawnościowa – Przedstawicielki każdego KGW wezmą udział w dwóch konkurencjach: (a) trzy panie wezmą udział w sztafecie z warzywami, (b) jedna przedstawicielka KGW weźmie udział w dyscyplinie rzut jabłkiem do wiadra z wodą. Ocenie podlegać będzie (a) czas wykonania zadania, (b) dokładność wykonania zadania.

VI. Jury

1. Prezentację poszczególnych konkurencji oceniać będzie jury w 4-osobowym składzie powołanym przez organizatora i podanym do publicznej wiadomości do dnia 17 maja
2019 r.

2. Jury wyłoni najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich w każdej z czterech kategorii konkursowych oraz laureatów nagrody I, II i III dla najlepszych KGW na podstawie punktacji we wszystkich konkurencjach.

3. Ocena jury poszczególnych konkurencji jest jawna.

4. Każdy z członków jury może przyznać KGW za każdą konkurencję od 1 do 5 punktów.

VII. Nagrody
1. Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich uczestniczące w turnieju otrzymają upominki rzeczowe i dyplomy.

2. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

- nagroda dla najlepszego KGW w każdej z czterech kategorii konkursowych (cztery nagrody rzeczowe o wartości 500 zł każda)

- nagroda rzeczowa za I miejsce w Turnieju o wartości 3000,00 zł

- nagroda rzeczowa za II miejsce w Turnieju o wartości 2000,00 zł

- nagroda za III miejsce w Turnieju rzeczowa o wartości 1000,00 zł

3. Fundatorami nagród są: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Ceko Sp. z o.o. Runotex S.A., Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Nocy i dni”, Bank Spółdzielczy w Krotoszynie, Bank Spółdzielczy w Jarocinie, Wydawnictwo Martel, Haft S.A. Fabryka Firanek i Koronek, JAKO Sp. z o.o.

VIII. Informacje dodatkowe

1. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne.

3. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu do/z miejsca organizacji Turnieju.

4. Informacje o wynikach Turnieju będą opublikowane na stronie internetowej organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej organizatora.

6. Organizator zapewnia wszystkie produkty do przeprowadzenia konkurencji.

7. Każde KGW otrzyma swoje stanowisko wyposażone w stół oraz dwie ławki. KGW może przywieźć ze sobą dodatkowe wyposażenie stanowiska.

8. Potrawy mogą być podgrzane na miejscu pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby organizatorowi. KGW może użyć do podgrzania potraw własnego sprzętu takiego jak kuchenka polowa. Nie ma możliwości podłączenia kuchenki mikrofalowej.

9. Zapytania dotyczące regulaminu należy przesyłać na adres: biuro@muzeumwkaliszu.pl.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 


 

Imprezy kulturalne 2019

Kwiecień

07.04.2019 r. - Jarmark Wielkanocny w Żerkowie 

Organizator: Fundacja Wsparcia i Rozwoju "Antrejka" w Żerkowie 

24-25.04.2019 r. - VI Turniej Klas Policyjnych im. asp. Jana Kubiaka

Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół "Dwójki" w Jarocinie, ZSP nr 2 w Jarocinie, Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie 

Maj

04.-05.05.2019 r. - 1 koncert Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Jarocinie - XVI edycja 

Organizator: Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego 

18-19.05.2019 r. - Noc Muzeów w Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie 

Organizator: Muzealne Inicjatywy Śmiełowskie MIŚ w Śmiełowie 

Czerwiec/Lipiec 

Czerwiec 2019 r. - Festyn Kolejowy w Muzeum Parowozownia w Jarocinie 

Organizator: Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej z siedzibą w Jarocinie 

03.06.2019 r. - Międzynarodowy Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych "Taniec piękny, taniec zdrowy" 

Organizator: Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie

Patronat honorowy: Wielkopolski Kurator Oświaty

Regulamin 

Karta zgłoszenia 

27.06.-01.07.2019 r. - XXII Międzynarodowe Spotkanie Folklorystyczne

Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Ludowych w Potarzycy 

Wrzesień

28-29.09.2019 r. - 2 koncert Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Jarocinie - XVI edycja 

Organizator: Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego 


 

Imprezy kulturalne 2017

 

Miesiąc

Dzień

Nazwa zadania

Organizator

I

 

 

 

II

 

 

 

III

24

IX Festiwal Piosenki Młodzieżowej „Śpiewaj i Walcz” – Golina 2017

Stowarzyszenie Edukacyjne „Gimnazjum 2000”

IV

2

Jarmark Wielkanocny w Szwajcarii Żerkowskiej

 

Fundacja Wsparcia i Rozwoju Antrejka

 

 

Koncert Muzyki Pasyjnej

Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego

22

Organizacja Wielkopolskiego IV Turnieju Klas Policyjnych im. Jana

Kubiaka

Stowarzyszenie Przyjaciół „Dwójki” w Jarocinie

Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie

 

Widowisko plenerowe „DOM”

Zakon Braci Mniejszych Franciszkanów - Klasztor

28-29

 


27

Rajd Turystyczny „Na powitanie wiosny”

 


Światowy dzień Inwalidy

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze w Jarocinie


Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jarocinie

V

2

BIAŁO-CZERWONY HAPPENING POD

WIEŻA CIŚNIEŃ

ZHP – Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Jarocin

9

V Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych

Zespół Szkół w Cielczy

20-21

Noc Muzeów

Stowarzyszenie Muzealne Inicjatywy Śmiełowskie

22-27

Plener malarski

Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jarocinie

30

Warsztaty Teatralne

Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych "OPUS"

 

   

III Biesiada Seniorów

Zespół Śpiewaczy „Zawsze Młodzi” w Jarocinie

VI

1

 

 

11

Festyn kolejowy

Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej w Jarocinie

17

Wieża Rocka

Fundacja Przyjaciół Szwajcarii Żerkowskiej

22

Prezentacje plastyczne

Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych "OPUS"

25

(Nie)zapomniane miasto Mieszków – IV edycja

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Mieszkowie

VII

2

XX Międzynarodowe Spotkanie Folklorystyczne

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Potarzycy

 

   

VIII

 26-27

 II Przegląd Orkiestr Dętych w Żerkowie

 Orkiestra Dęta MCT w Żerkowie

IX

1

konferencja pn. Dziedzictwo kulturowe elementem ożywienia ruchu turystycznego Szwajcarii Żerkowskiej.

Fundacja Zerknij Tu,

X

 

XXII Festiwal solistów i zespołów akordeonowych Kotlin 2017

Dom Kultury w Kotlinie

XI

30

 Impreza integracyjna pod hasłem "Moc talentów"

Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych "OPUS"

XII

3

„Bo ja tańczyć chcę” impreza w związku z Międzynarodowym Dniem Osoby Niepełnosprawnej

Stowarzyszenie Dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "MIŚ"

 


 Imprezy kulturalne 2015

Lp.

Nazwa organizacji

nazwa turnieju/konkursu

 

STYCZEŃ

LUTY

1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie

Konkurs językowy English & Deutsch "Język na żywo"

 

MARZEC

2

Stowarzyszenie Jarocin XXI

Wielki Teatr w Małym Mieście

 

3

Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego

Koncert "Arcydzieła muzyki pasyjnej"

 

4

Stowarzyszenie Edukacyjne "Gimnazjum 2000"

VII Festiwal Piosenki Młodzieżowej "Śpiewaj i walcz! - Golina 2015

 

KWIECIEŃ

5

Polski Związek Emerytów, Rencistów

i Inwalidów

Światowy Dzień inwalidy

 

6

Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Jarocin

Konkurs artystyczno - językowy  The Talent Show

 

7

Stowarzyszenie Opiekunów Zabytków Ziemi Jarocińskiej w Jarocinie

Spotkanie z prof. dr hab. Bogusławem Polakiem - Generał Władysław Anders

 

MAJ

8

Stowarzyszenie od Nowa

Cerekwica Nowa

Warsztaty plenerowe na terenie MOW

w Cerekwicy

 

9

Stowarzyszenie Jedność

Jedność - wykłady historyczne o Powstaniu i regionie

 

10

 

Jedność - piknik historyczny Wojsk Wielkopolskich

 

11

 

Jedność - gra miejska

 

12

Fundacja 750-lecia Jarocina

Odkryj bohatera

 

13

Muzealne Inicjatywy Śmiełowskie

w Śmiełowie

Noc Muzeów

40-lecie Muzeum Adama Mickiewicza

w Śmiełowie

 

CZERWIEC

14

Koło Gospodyń Wiejskich Żółków

Dziedzictwo Kulinarne regionu

 

15

Stowarzyszenie Rodziców

i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Opus"

w Jarocinie

Prezentacje plastyczne i teatralne - XII Przegląd twórczości osób niepełnosprawnych - Jarocin 2015

 

16

Stowarzyszenie Jedność

Jedność - gra terenowa

 

17

 

Jedność - Rajd rowerowy do miejsc związanych z historią powstańczą

 

18

 

Jedność - rekonstrukcje Grupy Rekonstrukcyjnej na Rynku przy tablicy upamiętniającej podległych w Powstaniu

 

19

Stowarzyszenie Przyjaciół Dwójki

w Jarocinie

50-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie

 

20

Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego

Koncert Poznańskiej Reprezentacyjnej Orkiestry Kolarskiej

 

LIPIEC

21

Stowarzyszenie Jedność

Jedność - "Bolszewicka goń, goń, goń" Bieg w Mieszkowie

 

22

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Potarzycy

XVIII Międzynarodowe Spotkanie Folklorystyczne

 

23

Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego

Dzieci Jarocina

- koncert Fala na finał Rytmów Młodych

- koncert Fala w II dniu Jarocin Festiwal

 

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

24

Stowarzyszenie Opiekunów Zabytków Ziemi Jarocińskiej w Jarocinie

Jarocińskie ulice, place i pochodzenie ich nazw - wystawa, prelekcje

 

25

Stowarzyszenie dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "MIŚ"

Ogólnopolskie prezentacje artystyczne osób niepełnosprawnych "My też możemy się śmiać" koncert konkursowy, koncert galowy

 

PAŹDZIERNIK

26

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej

XII Powiatowy Przegląd Kultury Ludowej

 

27

Stowarzyszenie Jedność

Jedność - noc na Dworcu

 

28

Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego

Koncert oktetu wokalnego "Artis sonus"

 

LISTOPAD

29

Stowarzyszenie Opiekunów Zabytków Ziemi Jarocińskiej w Jarocinie

spotkanie "Pamiątki Naszych Dziejów"

 

GRUDZIEŃ

30

Stowarzyszenie Jedność

Jedność - 97 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

 

 


 Organizacja, która organizuje uroczystość/imprezę może zgłosić się

do Starostwa Powiatowego w Jarocinie w celu ujęcia zadania

w kalendarzu powiatowym

e-mail: baumann.katarzyna@powiat-jarocinski.pl

×