otwórz widżet facebooka

Terminy i tematyka posiedzeń stałych Komisji Rady w styczniu 2021 roku

Dodano 25 stycznia 2021, wpis archiwalny

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 25 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.     Program Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie działań podejmowanych w celu zapewnienia pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży powiatu jarocińskiego

2.     Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2020.

3.     Sprawy bieżące.

 

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY

Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 26 stycznia 2021 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

Informacja o realizacji zadań przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Jarocinie oraz przez Zespół Szkół Specjalnych
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2020.
Sprawy bieżące.
 

KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie sala nr 30 oraz zdalnie z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1.     Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2020.

2.     Sprawy bieżące.

 

 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, sala nr 30 z proponowaną tematyką posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Informacja o funkcjonowaniu na terenie powiatu systemu dopłat dla rolników oraz realizacja programów pomocowych w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

2. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2020.

3. Sprawy bieżące.

×