« powrót 06 września 2019

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY photo

POWIAT JAROCIŃSKI

POLICJANCI ZADBAJĄ, BY DROGA DO SZKOŁY BYŁA BEZPIECZNA

Wraz z początkiem roku szkolnego wzrasta natężenie ruchu drogowego, zwłaszcza w pobliżu szkół. Wraz ze wzrostem ruchu drogowego wzrasta szereg niebezpieczeństw zagrażających uczniom szkół, szczególnie tym najmłodszym. Policjanci w całym kraju, działając w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, podejmą działania mające na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa.

Bardzo dużo pracy czeka mundurowych, gdy dzieci i młodzież, po dwumiesięcznej przerwie zawitali w murach szkół. O bezpieczeństwo będą dbać policjanci na drogach i w szkołach, gdzie uczniowie będą mogli dowiedzieć się o różnego rodzaju zagrożeniach czyhających na nich w drodze do szkoły, podczas przerw czy popołudniami na boiskach, w parkach i w domach.

Bezpieczna Droga do Szkoły - nadzorem objęte będą drogi w rejonach szkół podstawowych sąsiadujących z drogami o dużym natężeniu ruchu. Policjanci czuwać będą nad bezpieczeństwem dzieci. Szczególna uwaga zwracana będzie na kierujących oraz pieszych stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym. Przeprowadzane będą kontrole stanu trzeźwości kierowców, w szczególności przewożących dzieci (także autobusami), mundurowi będą sprawdzać prawidłowość przewożenia dzieci, czy mają zapięte pasy bezpieczeństwa i czy, w razie takiej konieczności, korzystają z fotelików i siedzisk samochodowych.

Podczas spotkań w szkołach policjanci będą przypominać najmłodszym podstawowe zasady prawidłowego poruszania się po drogach ze szczególnym uwzględnieniem przechodzenia przez jezdnię oraz prawidłowego zachowania podczas korzystania z autobusów szkolnych. Mundurowi sprawdzą też oznakowanie w rejonach przyległych do placówek szkolnych.

 

Policjanci przypominają…

Jeśli jesteś kierowcą samochodu lub roweru:

- obserwuj otoczenie w którym się poruszasz, nigdy nie wiadomo, jak zachowają się inni uczestnicy ruchu (zasada ograniczonego zaufania)

- odpowiednio wcześnie sygnalizuj planowane manewry,

- utrzymuj bezpieczną odległość od pojazdów jadących przed tobą

- jedź z prędkością dozwoloną przez przepisy i dostosowaną do warunków panujących na drodze (nadmierna prędkość jest częstą przyczyną wypadków drogowych)

- korzystaj z pasów bezpieczeństwa i fotelików przy przewożeniu dzieci

- nigdy nie siadaj za kierownicą będąc pod wpływem alkoholu,

- na chodniku pierwszeństwo zawsze ma pieszy,

Rowerem można jeździć po chodniku tylko w wyjątkowych, określonych ustawą prawo o ruchu drogowym, sytuacjach,

- korzystaj z dróg dla rowerów tam, gdzie one są.

 

Jeśli jesteś pieszym:

- przed wejściem na jezdnię upewnij się czy możesz bezpiecznie przejść,

- nie przebiegaj przez jezdnie,

- korzystaj z wyznaczonych przejść dla pieszych,

- poza miastem, gdzie nie ma chodników, poruszaj się po lewej stronie drogi,

- po zmroku, w ternie nieoświetlonym zawsze używaj odblasków.

 

« powrót Drukuj

Czytaj również: